🚺پروژه پرستو (قسمت ششم)

اخلاق شناسی یک جاسوس #پرستو
شکار در دام شکارچی افتاده است.و از این مرحله به بعد نیازها از بالانس قبلی خارج میشود و تغییر شخصیت #پرستو روی میدهد.
✅بعد از رفع اندکی تشنگی ،و پایان ضیافت،باج گیری و تهدید و ارعاب آغاز میشود.
#پرستو از یک زن مطیع و رنج دیده به زنی با اعتماد بنفس بالا و دلبری،کمتر بدل میگردد و در این مراحل طعمه را با تهدید انتشار تصاویرش به زانو درمیآورد.

انتخاب ها شکل میگیرد…
یا این کار را انجام میدهی یا ابرو ریزی میشود!
این باج خواهی ها با گرفتن اطلاعات محرمانه توأمان میباشد .
تصور کنید ممکن است چه اطلاعاتی در اختیار #پرستو قرار گیرد!
طعمه ی او چه کسی است و چه اطلاعاتی در اولویت قرار دارد؟
وزیر باشد/ نماینده مجلس باشد/ رییس دانشکده باشد/ مدیر،دفتر فلان شخص باشد….یا؟
🚺پرستو ها یا به لانه باز میگردند یا دستگیر میشوند…
اینهمه آموزش و هزینه برای #جاسوسی و اینهمه ریسک و …
عموما پرستو ها برای یک نفر اموزش میبینند و بعد از انجام ماموریتشان بنوعی مهره ی بیکار محسوب میشوند.
✅بصورت کلی عرض کنم که: سناریوهای یک #پرستو بسیار پیچیده است و برای نزدیک شدن به یک هدف ،آموزش دیده است.
#پرستو با هدف نزدیک شدن به بدنه ی مسوولین هر کشوری آموزش میبیند و این زنان دارای بالاترین کاریزما و تاثیر گذاری هستند.
✅بدلیل اینکه #پرستو طعمه اش را کاملا میشناسد ،علیه اش مستند سازی میکند تا اهرم های فشار بیشتری در چنگ داشته باشد.زیرا نقاط ضعف را شناسایی کرده و تا توانسته است آتو گیری کرده است.
✅در خواست های #پرستو کاملا منطبق بر قدرت مانور طعمه طراحی شده است.

☑️نیاز هست تا مسوولین با هوشیاری بیشتری اشراف به پیرامون خود داشته باشند و شایسته است جهت ایجاد مانع ، آموزش هایی در این زمینه توسط مدرسین خبره صورت پذیرد.تا در دام #پرستو_ها نیوفتند و بتوانند با شناسایی بجا و بموقع شرایط به دام افتادن #پرستو را فراهم آوردند.

والسلام

پرستو مروجی

image_pdfدانلود pdf
3+

پاسخ دهید


3 − = 2