مستند داستانی امنیتی عاکف فصل ۲ ( سری پنجم)

مستند داستانی امنیتی عاکف از قسمت ۲۶ الی ۳۰ سری پنجم نویسنده : عاکف سلیمانی 🔸لازم به ذکر است که مجوز نشر این مستند داستانی بصورت رسمی از شخص نویسنده، احراز شده است. #کانال_رسمی_موسسه_پژوهشی_یاسین_عصر لینک در ایتا👇 http://eitaa.com/joinchat/787611652C944ad0e6a9 در سروش👇 https://sapp.ir/yasinasr 0

مستند داستانی امنیتی عاکف فصل ۲ (سری چهارم)

مستند داستانی امنیتی عاکف از قسمت ۲۱ الی ۲۵ سری چهارم نویسنده : #عاکف_سلیمانی 🔸لازم به ذکر است که مجوز نشر این مستند داستانی بصورت رسمی از شخص نویسنده، احراز شده است. #کانال_رسمی_موسسه_پژوهشی_یاسین_عصر لینک در ایتا👇 http://eitaa.com/joinchat/787611652C944ad0e6a9 در سروش👇 https://sapp.ir/yasinasr 3+

مستند داستانی امنیتی عاکف فصل ۲ (سری سوم)

مستند داستانی امنیتی عاکف از قسمت ۱۱ الی ۱۵ سری سوم نویسنده : عاکف سلیمانی 🔸لازم به ذکر است که مجوز نشر این مستند داستانی بصورت رسمی از شخص نویسنده، احراز شده است. #کانال_رسمی_موسسه_پژوهشی_یاسین_عصر لینک در ایتا👇 http://eitaa.com/joinchat/787611652C944ad0e6a9 در سروش👇 https://sapp.ir/yasinasr 2+

مستند داستانی امنیتی عاکف فصل ۲ (سری دوم)

مستند داستانی امنیتی عاکف از قسمت ۶ الی ۱۰ سری دوم نویسنده : عاکف سلیمانی 🔸لازم به ذکر است که مجوز نشر این مستند داستانی بصورت رسمی از شخص نویسنده، احراز شده است. #کانال_رسمی_موسسه_پژوهشی_یاسین_عصر لینک در ایتا👇 http://eitaa.com/joinchat/787611652C944ad0e6a9 در سروش👇 https://sapp.ir/yasinasr 1+

مستند داستانی امنیتی عاکف فصل ۲ (سری اول)

مستند داستانی امنیتی عاکف فصل دوم از قسمت ۱ الی ۵ فصل ۲ سری اول نویسنده : #عاکف_سلیمانی 🔸لازم به ذکر است که مجوز نشر این مستند داستانی بصورت رسمی از شخص نویسنده، احراز شده است. #کانال_رسمی_موسسه_پژوهشی_یاسین_عصر لینک در ایتا👇 http://eitaa.com/joinchat/787611652C944ad0e6a9 در سروش👇 https://sapp.ir/yasinasr 9+

مستند داستانی امنیتی عاکف (سری آخر)

مستند داستانی امنیتی عاکف از قسمت ۳۷ الی ۵۳ سری آخر سری آخر نویسنده : عاکف سلیمانی 🔸لازم به ذکر است که مجوز نشر این مستند داستانی بصورت رسمی از شخص نویسنده، احراز شده است. #کانال_رسمی_موسسه_پژوهشی_یاسین_عصر لینک در ایتا👇 http://eitaa.com/joinchat/787611652C944ad0e6a9 در سروش👇 https://sapp.ir/yasinasr 3+

مستند داستانی امنیتی عاکف (سری سوم)

مستند داستانی امنیتی عاکف از قسمت ۲۱ الی ۳۶ سری سوم نویسنده : عاکف سلیمانی 🔸لازم به ذکر است که مجوز نشر این مستند داستانی بصورت رسمی از شخص نویسنده، احراز شده است. #کانال_رسمی_موسسه_پژوهشی_یاسین_عصر لینک در ایتا👇 http://eitaa.com/joinchat/787611652C944ad0e6a9 در سروش👇 https://sapp.ir/yasinasr 6+

مستند داستانی امنیتی عاکف(سری دوم)

مستند داستانی امنیتی عاکف از قسمت ۱۴ الی ۲۰ بصورت PDF part2سری دوم نویسنده : عاکف سلیمانی 🔸لازم به ذکر است که مجوز نشر این مستند داستانی بصورت رسمی از شخص نویسنده، احراز شده است. کانال رسمی موسسه پژوهشی یاسین عصر لینک در ایتا👇 http://eitaa.com/joinchat/787611652C944ad0e6a9 در سروش👇 https://sapp.ir/yasinasr 7+

مستند داستانی امنیتی عاکف ( سری اول)

مستند داستانی امنیتی عاکف از قسمت ۱ الی ۱۳ ۱_۸۸۰۷۷۳۶ بصورت PDF نویسنده : عاکف سلیمانی 🔸لازم به ذکر است که مجوز نشر این مستند داستانی بصورت رسمی از شخص نویسنده، احراز شده است. کانال رسمی موسسه پژوهشی یاسین عصر لینک در ایتا👇 http://eitaa.com/joinchat/787611652C944ad0e6a9 در سروش👇 https://sapp.ir/yasinasr 13+

گام های جابر |دانلود

گام های جابر روایتی دانشجویی از پیاده روی اربعین این مستندبه سفارش واحد فرهنگی سازمان بسیج دانشجویی استان مرکزی با همکاری موسسه پژوهشی یاسین عصر با کارگردانی علیرضا پورمسعود تهیه شده است ان شالله که مورد تایید حضرت صاحب العصر(عج) قرار گیرد ============================== گام های جابر | روایتی دانشجویی از پیاده روی اربعین ۳۱| دانلود […]