👶 نی نی ها با تقلید کردن می آموزند

💠میدونستید با تقلید کردن بچه ها یاد میگیرند ،صحبت کنند؟؟
به والدین،بزرگترها… نگاه میکنند و مهارت زبان آموزی شون شکل میگیره.
💫تقلید کردن یک نیروی خارق العاده در کودکان هست بخصوص در سال اول تولد.
با تقلید کردن: راه میروند
غذا میخورند
صحبت میکنند
حرکات شیرین نشون میدن
بازی میکنند…
✨تقلید کردن نشانه ی پیشرفت کودک شماست.
با او حرف بزنید.
بازی کنید و از او بخواهید تکرار کند‌
اینطوری از نظر مهارت های اجتماعی و برقرار کردن ارتباط با جمع پیشرفت زیادی خواهد داشت.
🌙⭐️🌟💫✨🌙⭐️🌟💫✨

پرستو مروجی
گلدونه های یاسین
http://eitaa.com/joinchat/1746468876C2d46f4cdf7

image_pdfدانلود pdf
2+

پاسخ دهید


3 + = 9