کاهنان سفاهت!

باستان‌گرایانی که از طریق نبش قبر در تاریخ و اندوسکوپی در پاسارگارد می‌کوشند شخصیت کوروشی را ماکروسکوپیک کنند تا از آن طریق بی‌شخصیتی میکروسکوپی خود را ما به ازا نمایند قرینه اصحاب حجتیه‌اند که به تعبیر مرحوم امام «دیروز مبارزه را حرام کرده بودند و امروز انقلابی تر از انقلابیّون شده‌» و همه نبوغ‌شان ترویج فساد بمنظور تعجیل در ظهور منجی در آتیه‌ای موعود بود!
درد هر دوی اینان بی‌قهرمانی ، بحران هویت و فقد اعتماد بنفس است.
چه جهد کوروش‌پرستان در «گذشته» و چه وجد منجی‌جویان حجتیه در «آینده» هر دو کوششی است در «حال» برای استتار انفعال رفتار و انحلال کردار «بی‌حال‌شان» در ناخودآگاه پنهان شان!
امام وقت‌شان را گذاشته و سیزیف‌وار، قهرمان‌شان را یا در تاریخ گذشته و یا در جغرافیای آینده می‌کاوند!؟
با این بی‌تابی‌های تصنعی تنها ناچالاکی و مغاک‌خوابی خود را ماستمالی می‌کنند.
#داریوش_سجادی

image_pdfدانلود pdf
3+

پاسخ دهید


3 + 8 =