پرستوهای موساد قسمت دوم( دام عسل)

برای خود،یک تصور ذهنی ایجاد کنید.شما تصور کنید منطقه ای که فرضا ممنوعه یا محرمانه است شانس کدام یک بیشتر است؟ 👇
یک مردِ آموزش دیده؟ یا یک زنِ جذاب و آموزش دیده؟
در پروژه ی پرستوهای موساد ویژه ترین ماموریت ها به خاص ترین و زبده ترینِ «پرستو» میرسد.میشه گفت: بالاترین رتبه ی « پرستو» گرفتن یک ماموریت ویژه است.
اسم اون ماموریت ویژه دام عسل هست
Honey Trap
دام عسل چیست؟ 👇👇
به ماموریت ویژه زنان جاسوس رژیم صهیونیستی میگویند.
روش،کارِ پرستوهای دام عسل بدین گونه است که؛ در این عملیات های ویژه،جاسوسان اسرائیلی با نزدیک شدن به سوژه های مورد نظر و نفوذ در سیستم های اطلاعاتی،دست به جاسوسی یا حتی در برخی موارد اقدامات تروریستی انجام میدهند.
📌 دستور عملِ پروژه دام عسل 🙁 ما از زن بودن خود بهره میبریم، زیرا هر کاری برای مو‌فقیت توجیه آمیز است)
همین دستور عمل ،عمقِ نگاه این زنان آموزش دیده را میرساند.

پایان قسمت دوم

پرستو مروجی

image_pdfدانلود pdf
7+

پاسخ دهید


6 + 4 =