نمک های گندیده!

سازمان تروریستی مسعود رجوی را که هر چند زمانی بنیان گذارانش صادقانه خود را «مجاهد خلق» نامیدند و برای دین و میهن شان به قامت فهم شان خالصانه مبارزه کردند لیکن به اعتبار فهم مُعوَج شان از «دین و مبارزه» به کژراهه ای افتادند که اینک از ایشان می توان به مصداق نمک هایی یاد کرد که علی رغم رسالت گندزدائی خود مبدل به نمک هائی گندیده شدند.
ایرج مصداقی یکی از منسوبان به این گروهک تروریستی است که هر چند مدعی جدائی از این فرقه فاشیستی شده اما این ادعا مانع از آن نیست تا طی سالهای گذشته شومن واریته های رنگارنگی بمنظور ریختن آب طهارت بر کالبد این کالت سرتا پا نجس باشد.
نامبرده در جدیدترین هنرنمائی اش ذیل «مقاله ای» در راستای تخطئه یکی از منسوبان به جمهوری اسلامی (حجت الاسلام محمد حسن راستگو) و بمنظور معرفی و افشای ایشان نوشته:
او یکی از کسانی بود که در عملیات فروغ جاویدان مجاهدین در سال ۶۷ همراه با «سردار» سعید قاسمی خود را به غرب کشور رساند و در سرکوب نیروهای مجاهدین و ارتش آزادیبخش فعالانه شرکت کرد.
نکته ای که ظاهراً مصداقی و امثال مصداقی با آن ناآشنایند یا نسبت به آن تجاهل العارف می کنند «شرف صداقت» و «شرافت قلم» است. محل نزاع حجت الاسلام راستگو نیست. دعوا بر سر ریختن استفراغ خود در تاریخ و قی کردن در صورت مخاطب است!
مصداقی و امثال مصداقی در حالی حضور «راستگو» در مرصاد را سرکوب نیروهای مجاهدین و ارتش آزادیبخش معرفی می کند که زاویه دارترین مخالفان جمهوری اسلامی نیز ارزنی در خیانت و کثافت و نجاست مسعود رجوی و گروهک تروریستی تحت امرش تردید ندارند.
ظاهراً باید به ایشان یک واقعیت غیر قابل کتمان را گوشزد کرد و آن این که صرف نظر از روائی یا ناروائی اعدام اعضاء این فرقه تروریستی در ۶۷ و هلاکت شان در مرصاد، در یک نکته تردید نداشته باشید و آن اینکه بی جهت نکوشید از اجساد ایشان در چارزبر و پاتاق و ایضا اوین «قهرمان» بسازید.
شما و ایضاً عقبه شما در سازمان منحوسه تان کثیف ترین لکه بر دامان ایران و ایرانیانید که برخلاف تمام اصول شرافت و جوانمردی در شهوت قدرت و مسکنت حیثیت تاریک ترین بخش از تاریخ ایران را بنام خود ثبت و سند زدید.
بیرون از روائی یا ناروائی اعدام های ۶۷ خاکستر بر چشم حقیقت نپاشید! صرف نظر از لزوم بازکاوی ماجرای آن اعدام ها طوری از معدومین ۶۷ از «مرصاد تا اوین» حرف می زنید گوئی ملت ایران در آن سالها قهرمانان و فرزندان سلحشور و مبارزان راه آزادی اش را به جفا از دست داده اند!
خیر قربان ـ تحت هر قرائتی، تاریخ شمایان را ذیل عنوان کثیف ترین بخش از ایرانیان برسمیت خواهد شناخت و شناخته که در سودای قدرت دست به شنیع ترین اعمال زدید و سینه به سینه ناب ترین انقلاب مردمی تاریخ معاصر جهان ایستادید و با ترور بالغ بر ۱۷۰۰۰ نفر از پایوران نظام تا شهروندان عادی مملکت، موجبات رو سفیدی حسن صباح و وحوش تحت امرش را فراهم کردید و به این نیز قناعت نکرده و با پیوستن به ارتش صدام بی آزرمانه در جنگی تحمیلی علیه ایرانیان روبروی ملت تان ایستادید و رکورد خائن ترین ها را در تاریخ بنام خود مهر و امضا کردید.
تاریخ ایران کم خائن ندیده و اساسا تاریخ اثبات کرده خاک ایران از توان برون داد دُردانه ها و قهرمانان در کنار سالوسان و خائنان بصورت هم زمان برخوردار است.
اما شمایان خود خواسته و خود ساخته رکورد این خیانت و شناعت و جنایت را در بالاترین سطح در تاریخ ایران عهده دار شدید.
نوش تان باد این همه بدکارگی !

داریوش سجادی

image_pdfدانلود pdf
5+

پاسخ دهید


5 × = 15