شیر بچه شیعه!

پهلوان جوان ایرانی به خانه باز می گردد.

حُججی حجت ماندگاری و توانمندی و موفقیت ثمرات «خمینی انقلاب» شد.

حُججی حجت موفقیت جمهوری اسلامی در عرصه مُلکداری شد!

آنان که سالهاست خفاش وشانه در پروای نور از دخمه های تاریکی خود جمهوری اسلامی را به عنوان نظامی ناکارآمد و شکست خورده و محکوم به زوال طعنه می زدند اکنون گریزی از آن ندارند تا در مبانی معرفت شناختی خود از دنیا و کامیابی در دنیا تجدید نظر کنند.

آنان که سالهاست از درک خمینی و انقلاب خمینی عاجز مانده اند آنجا که خطاب به کابینه بازرگان که وعده آب و برق مجانی را به ملت می داد بر سرشان نهیب زد:

ما زندگی معنوی شما را هم می‌خواهیم مرفه باشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردند اینها. دلخوش نباشید که مسکن می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند، دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می‌دهیم؛ شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم. اینها شما را منحط کردند؛ اینقدر دنیا را پیش شما جلوه دادند که خیال کردید همه چیز این است.

اکنون همان خفاشان شب کجایند تا انسان در تراز جمهوری اسلامی را با چشم های شب زده شان به نظاره بنشینند؟ «جی ان پی» ایران حُججی است نه رشد تولید و درآمد سرانه ملی! حُججی شاخص خط تولید انسان برتر در کارخانه انسان سازی اسلام و جمهوری اسلامی است.

حُججی محصول قابل افتخار و استناد جمهوری اسلامی است و گلشیفته ها و خود شیفته ها و مسیحان علی نژاد و صدف های طاهریان و صادقان زیبا کلام و نوری زاد و نوری زادگان و سازگارها و ناسازگارها و جمیع عمله و اکله این قماش، جملگی سربازان ورشکسته به تقصیر لیبرال دمکراسی گاو پرور غرب اند که در الفبای هویت یابی خود مانده و از این قافله بانگ جرسی می شنوند!

حُججی سرباز خوش رکاب سردار سلیمانی بود که هر دو درس معرفت شان را از مصب چشمه های زلال دانائی و رستگاری سیراب کرده اند.

به وطن خوش آمدی «شیر بچه شیعه»

 

image_pdfدانلود pdf
3+

پاسخ دهید


6 − = 1