دیپلماسی بُز اخفش!

با توجه به انتصاب جان بولتون بسمت مشاور امنیت ملی ترامپ و با توجه به مواضع خصمانه ایشان نسبت به ایران آیا جنگی قریب الوقوع بین ایران با آمریکا یا عربستان یا اسرائیل محتمل است؟

پرسش بالا طی چند روز گذشته و به تناوب از سوی برخی از دوستان برای اینجانب ارسال شده.

در پاسخ باید خدمت دوستان معروض دارم، سیاست عرصه ممکنات است و جنگ هم یکی از ممکنات و محتملات همیشگی دنیای سیاست بوده.

لذا بروز جنگ بین ایران و آمریکا و دست آموزان آمریکا در منطقه امر بعیدی نیست. هر چند توانمندی های هر سه کشور نیز برای جنگ با ایران متوازن نیست.

علی ایحال با فرض بدترین حالت ممکن که همانا جنگ است دولتمردان نظام نباید و نمی بایست از شدت «ترس از مرگ» اقدام به «خودکشی» کنند!

مردم ایران جنگ ندیده نیستند و تاریخ اش مشحون از دلاوری و سلحشوری مردان و زنان غیورش بوده و می باشد.

هر چند نباید به استقبال هیچ جنگی نیز رفت اما اگر جنگ امری ناگزیر هم باشد در آن صورت محور «واشنگتن ـ ریاض ـ تل آویو» روزها و شب های سخت و تلخی در پیش رو خواهند داشت.

اما نکته مهم تر آنکه با فرض بروز جنگ، آن نانجیبآنی باید پاسخگوی این وضعیت باشند که مُحیلانه برای مانائی در قدرت و رُبایش آرای ملت، اصول فروشی کردند و نارفیقانه عوام فریبی فرمودند!

بروید و یقه آنانی را بگیرد که ژاژخایانه گول تان زدند و نوید تان دادن که همانا رای دادن به «ما» یعنی گشودن درب های بهشت بر «شمایان»! و همانا ما «همانانیم»  که دیپلماسی بلدیم و تعامل با کدخدا را هفت خطیم و جانیم و جهانیم و چنینیم و چنانیم!

آنان که بیم تان دادند و فریب تان دادند که رای ندادن به ما و گزینش «آنها» یعنی آمدن جنگ و افزایش بنگ و گسترش الدنگ و بروز قحطی و وفور افعی و طاعون و وبا و تیفوس و ظهور دیوار در پیاده رو و اتوبوس!!!

خاک بپاشید بر سیمای آن سیه رویانِ سفید چشمی که مُقدرات و منافع ملی کشور را فدیه هوس ها و جاه طلبی ها و جناح بازی های مُهوع خود کردند و اکنون چون بُز اخفش بر بی عملی و مخنثی خود «گفتار درمانی» می فرمایند!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داریوش سجادی
https://t.me/joinchat/AAAAADu67x7SA2kJ7qFuRQ

image_pdfدانلود pdf
3+

پاسخ دهید


3 × 1 =