خیانت توام با حماقت

سردار محمدرضا مهماندار رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه ۲۲ آذر معاینه فنی اتوبوس منقضی شده بوده اظهار داشت این اتوبوس از سال ۱۳۹۱ جزو خودرو‌های فرسوده محسوب می شده
بهمن ماه سال گذشته جهت سخنرانی در دانشگاه علوم و تحقیقات مهمان بودم و توسط میزبانان با امپراطوری هاشمی رفسنجانی بر روی ارتفاعات کن آشنا شدم از جمله تاسیس یک هتل پنج ستاره در بالاترین نقطه آن مجتمع دانشگاهی و ساخت مسجدی شاهنشاهی و مجلل با هزینه ۷ میلیارد تومان توسط ریاست وقت دانشگاه آزاد (دکتر جاسبی) که به گفته میزبانانم روزانه ده نمازگزار هم در آن نماز بجا نمی آورند
همین شاهنشاه بازی‌ها و اسیر فرم شدن‌ها و محتواها را رها کردن‌ها بود که آفت نظام و انقلاب و مملکت شد که اکنون دانشگاه هائی داریم حسب ظاهر بغایت زیبا و دانشجویانی داریم حسب محتوا بغایت نحیف
دانشگاه ها را مجلل ساختن و دانشجو را از محتوا تهی ساختن قبل از حماقت، خیانت است. همان گونه که مملکت را به بهانه سازندگی با الگوهای نولیبرالی بزک کردن و زیر ساخت های معرفت شناختی کشور را تخریب کردن عین حماقت توام با خیانت بود و هست
#داریوش_سجادی

image_pdfدانلود pdf
6+

پاسخ دهید


2 + 5 =