ترامپ یا دموکرات ها بهترین گزینه برای ایران کدامند؟

پاسخ دهید


× 5 = 30