ترامپ یا دموکرات ها بهترین گزینه برای ایران کدامند؟

پاسخ دهید


4 × 7 =