تحلیل استعفای #ظریف منهای #برجام

تحلیل استعفای #ظریف منهای #برجام

🕵 گزینه ی ۱۴۰۰
آدرس های غلط…….

image_pdfدانلود pdf
5+

2 نظر

این خانم با این صورتِ عملی ، انقلابی هستن؟ درگیرِ چهره ی افراد نیستم ولی انصافا به این چهره نمیاد انقلابی گری

0

پاسخ دهید


+ 3 = 4