انتخابات ریاست جمهوری مخبر

با فروکش کردن فضای احساسی،فضای سیاسی ایران چگونه پیش خواهد رفت؟

کشور بطور ناگهانی با شهادت رئیس جمهور رئیسی با جو انتخاباتی مواجه شد هر چند ایران بی تجربه در این زمینه نیست در سال ۶۰ زمانیکه بنی صدر از ریاست جمهوری عزل شد، نخست وزیر وقت شهید رجایی در انتخابات پیروز میدان شد و اکنون آقای مخبر جانشین قانونی رئیس جمهور است.
اگر #مخبر وارد میدان رقابت شود ۲ حالت سخت افزاری ایجاد میشود
هم باید رقابت کند و هم به امور اجرایی کشور در زمینه انتخابات رسیدگی کند .
در انتخابات مهمترین وظیفه او ؛ ایجاد همبستگی دولت فعلی و تلاش برای انتخاب یک شخص اصلح از قلب کابینه بعنوان کاندیدای مورد حمایت دولت سیزدهم است.
مخبر چه خواهد کرد؟
آیا نقش کاتالیزور را بازی خواهد کرد تا جریانی که از دولت سیزدهم جاری شده است را رهبری و مدیریت کند ؟ یا شخصا پا به عرصه ی رقابت می‌گذارد و تمامی توان دولت ۱۳هم را برای حمایت از خودش _خودِنوعی_ صرف خواهد کرد؟ (توضیح: حمایت از خودش به معنای خودخواهی و رسیدن به قدرت نیست به معنای وفاق و وحدت در کابینه ی رئیسی است …)
بنظر بنده اگر مخبر شخصی توانمند و اثرگذار باشد می‌بایست این توانمندی مدیریتی خود را قبل از ورود به انتخابات نشان دهد تا برای رسیدن به آراء تمام کننده ، کابینه را سر و سامان دهد تا با رسیدن به اجماع کلی از یک شخصیت حمایت کنند خواه مخبر باشد یا نباشد … مهم وفاق و وحدت کلی دولت ۱۳ هم است.
اگر به چنین نتیجه ای نرسند آراء خرد خواهد شد و جریان دولت ۱۳ هم بی اثر به پایان خواهد رسید.
______
*هرچند آقای مخبر را به این دلیل که معاون اول رئیس جمهور بودند بعنوان نماینده محور اصلی قلمداد کردیم.

پرستو مروجی

image_pdfدانلود pdf
1+

پاسخ دهید


− 2 = 2