اغوای مخاطب توسطِ تحلیلگرسیاسی

نوعی تحلیل سیاسی است بنام : تحلیلدینامیکی یا پویا

فرمول: زمان+ تغییرات سیاسی موجود+ پی بردن به عمق مسائل= تحلیلی که خارج از ظاهر مسائل سیاسی است

این تحلیل دو حالت دارد: 👇
۱) بدلیل اینکه تحلیلگرسیاسی به مسایل پشت پرده اشراف پیدا میکند( حالا به هر روشی ) میتواند امانت دار خوبی باشد و همان مطالب را اخلاقا در اختیار مخاطب قرار دهد..
۲) تحلیلگرسیاسی بدلیل اشراف از مسایل پشت پرده به راحتی با نامی که برای خودش برند کرده است، میتواند کذبیات را به راحتی وارد واقعیت های موجود کند و با یک فرمول فریبنده ، مخاطبش را اغوا کند..‌

این نوع اغوای مخاطب بستگی به شرایط فرهنگی و مذهبی حاکم بر جوامع دارد.

فرمولِ اغوای مخاطب در ایران👇

بخشی از واقعیات+سند+ کذبیات با زیر سازی واقعیاتی که ذهن مخاطب را درگیر کرده است+ برند نام خودش+ مجموعه ای از آیات و روایات جهت اثبات حرف هایش
نکته ی مهم👇👇

🚨بدلیل اینکه شخصی نامش مطرح است و توانسته با اقبال مخاطب روبرو شود، متاسفانه کمتر کسی مقالات و سخنرانی ها و کتب .. اساتید را مورد بررسی و صحتِ کلام و رفرنس های ارائه شده اش میکند…

همیشه هوشیارانه هر مطلبی را بپذیریم
پرستومروجی

image_pdfدانلود pdf
5+

پاسخ دهید


7 × = 28