ادامه تحلیل سیاسی

تحلیل ایستا یا تحلیل استاتیک
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
دو عامل بسیار مهم در تحلیل سیاسی داریم
۱⃣ عامل اول؛ زمان: تحلیلی صحیح و درست است که تحلیلگر به رویدادهای سیاسی نگاه مقطعی نداشته باشه.
🔸دو‌نکته در عامل زمان بسیار مهم و ارزشمند هست 👇
تحلیلگر سیاسی مبتدی بدلیل کم تجربگی و خامی و حتی برای راحتی کار خود، بُرِش زمانی ایجاد میکنند ، یعنی یک مقطع را کات میکنند و به قبل و بدنه ی رویداد دقتی نمیکنند…
متاسفانه در حال حاضر بیشتر تحلیلگر سیاسی با کات کردن زمان دست به تحلیل های مقطعی میزنند.
🔹نیاز به مثال نیست، امروز،وقت بگذارید و توئیت شخصیت هایی که بعنوان تحلیلگر سیاسی میشناسید را مطالعه کنید..عموما برش شده توئیت سیاسی مینویسند…
تحلیلگر سیاسی حرفه ای که امانت دار خوبی نیست برای اغوای مخاطب و دیده شدن بیشتر تحولات و پدیده های سیاسی را کات میکند و بدون در نظر گرفتن عامل زمان صرفا برای موقعیت شخصی اش آنرا بررسی میکند..
🔸باز نیاز به زمان نیست از این قبیل فراوانند…
۲⃣ عامل دوم؛ عمق بخشی به مسائل سیاسی و اجتناب از سطحی نگری

در تحلیل استاتیک ، تحلیلگر سیاسی هرگز به عمق مسائل نمیپردازد و شامل سطحی نگری و بیرونی ترین پوسته رویداد میپردازند.
پس پایه های تحلیلی چنین مقاله ای اساسا اسکلت ندارد و بیشتر جلب مخاطب است و بسیار کم اعتبار.
✔️پس میتونیم اینطور جمعبندی کنیم که؛ به تحلیلی گفته میشود که؛ عامل زمان در آن نقشی ندارد،و به سطح ظاهری مسایل سیاسی میپردازد و هرگز از ظاهر پدیده ها به عمق انها نمی پردازد.
🔸از کجا متوجه شویم کدام تحلیل سیاسی ، تحلیل استاتیک است؟
پاسخ👇👇
تحلیل استاتیک با گذشت زمان، بدلیل آنکه عامل زمان در آن دخیل نیست،بی اعتبار میشود.و بیشتر این تحلیل ها فقط در حد یک تحلیل بازاری می ارزند…
🔸متاسفانه تحلیل های تحلیلگران سیاسی موجود عموما از،این دسته هستند تحلیل های بازاری و بی عمق و با کمترین اثرگذاری در جامعه…
آسیب این تحلیل ها مثل آفت بر پیکره ی سیاسیون و مدعیون سیاسی افتاده است…
🚨لطفا هوشیار باشید..

پرستو مروجی

image_pdfدانلود pdf
4+

2 نظر

پاسخ دهید


7 + 4 =