زندان اوین

ماجرای زندان اوین بدون تردید یکی از پازل های طراحی شده اتاق فکر عاملان این اغتشاشات بود. چرا اوین یکی از لوکیشن های این پازل بود؟ بدلیلِ نگهداری زندانیان سیاسی و بند امنیتی که خوراک عالی برای رسانه‌های غربی و براندازن است.’۱’ بی شک بستر سازی این سناریو از قبل کلید خورده بود و تیتر […]