برنامه ی پروژه نویسان برانداز- فردای پیروزی خیالی

اپوزسیون و براندازی در جمهوری اسلامی را نمیشود در حد و اندازه یک “ژست انقلابی” تعریف کرد زیرا نمیشود هیچ رابطه ی معنا داری بین رفتارهایشان و ساختارهای واقعی موجود در جامعه پیدا کرد. برای ایجاد یک بسترِِ انقلابی ادواتی لازم و شرط است که در جهت تضعیف ساختار های یک حکومت پیش رود. هر […]

بایدن زیبای خفته ایران نیست

👁‍🗨 #بایدن زیبای خفته ایران نیست ✍ #پرستو_مروجی #سیاست خارجی #ایالات_متحده_امریکا نسبت به #جمهوری_اسلامی_ایران ؛ کاملا تهاجمی است.دو حزب قالب دموکرات و جمهوری خواه در سیاست های اصولی شأن در قبال #ایران وحدت نظر دارند. این اصول بر مهار و ایجاد موانع جهت جلوگیری از اهداف و آرمان های #انقلاب متمرکز است. تنها تفاوت آنها […]