مدارس؛ خانه دوم – چرایی رفتارشناسی دانش آموزان در اغتشاشات ۱۴۰۱

همسر مهربان, [۰۷.۱۰.۲۲ ۱۲:۵۵] مدارس، خونه دوم … ✍️ پرستو مروجی دو رویداد مهم تاریخی ، در جهان اسلام محلِ اندیشه و عبرت است. هر دو پروژه ای سنگین که برای اجرایی شدن زمان طولانی و با برنامه مستمر صورت گرفت. 🔹یک : پروژه آندلس که بنده آنرا اینطور تعریف می کنم ؛ اسلام یعنی […]