حجاب مساله نظام یا مردم|علیرضا پورمسعود

سخنرانی علیرضا پورمسعود با موضوع : حجاب مساله نظام یا مردم در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۳۹۷ در مسجدجامع نارمک برگزار شد سرفصل های ارائه شده: حجاب قانون یا اعتقاد مساله حجاب در غرب چهارشنبه های سفید رابطه مسائل اقتصادی با پوشش قوانین پوشش در کشورهای مختلف گشت ارشاد و مساله ی برخورد   دانلـــــــــود فایل […]

دختر ایرانی و محدودیت اجتماعی |علیرضا پورمسعود

دانلود سخنرانی علیرضا پورمسعود با موضوع : دختر ایرانی و محدودیت های اجتماعی در ۲۰ تیرماه ۱۳۹۷ در جمع کارکنان بیمه آسیا سرفصل های مطرح شده در این جلسه   فطرت و حیا فردی و اجتماعی بودن پوشش و حجاب در زن و مرد بررسی عفاف گرایی در غرب آشنایی با جنبش خویشتن داری جنسی […]