استاد علیرضا پورمسعود

علیرضا پورمسعود | معرفی

کلیپ معرفی جناب آقای علیرضا پورمسعود کلیپ معرفی جناب آقای علیرضا پورمسعود| دانلود کلیپ معرفی جناب آقای علیرضا پورمسعود تهیه شده در واحد رسانه موسسه پژوهشی یاسین عصر جهت آشنایی بیشتر با سوابق و فعالیت های ایشان ۱۹+ کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

لوزان تا لوزان

لوزان تا لوزان| دانلود

بررسی نقش یهود در معاعده لوزان در گذشته و حال مذاکرات در شهر لوزان سویس چه مفهومی برای مسلمانان دارد؟ پیشینه ی مذاکرات لوزان چه بوده است؟ لوزان شهری استراتژیک و نمادین برای صهیونیست ها می باشد؟ این کلیپ روایت عبرتی تاریخی توافق با دشمن است … تاریخ تکرار می شود … این ما هستیم […]