🚺پروژه پرستو (قسمت سوم)

اخلاق شناسی یک جاسوس پرستو ۱⃣ ترفندهایش بسیار پیچیده و کاملا از روی برنامه ایست که در اختیارش میباشد. ۲⃣  پرستو یک روان شناس عالی است. ۳⃣ کلیه ی مواردی که یک شخص نیاز دارد در ایجاد ارتباط را به او می آموزند .پایه ی اصلی آموزش هایش علم روان شناسی است. ۴⃣ ابتدا طعمه […]

جائی که عقاب پر بریزد!

نشست مشترک بن سلمان ولیعهد خام اندیش سعودی با آن عفریته بدکاره رجوی در پاریس مصداق ضیافت گرازهائی را می ماند که خنج کشانه، خونجوئی نوینی را کامجوئی می کنند. اگر عاقلی در حلقه سفاهت ریاض باقیمانده به این سلمان بی مقدار بگوید: جوانک! پیش از تو و بزرگ تر از تو «صدامکی» بود که […]

از «صراط های مستقیم» تا «مستقیم ترین صراط»!

صراط های مستقیم بمثابه «جعبه پاندورا» خوانشی مخدوش و پیشنهادی مغشوش از پلورالیسم دین ورزانه بود که توسط دکتر سروش به دنیای مومنان عرضه شد. مطابق این خوانش: در عالم دینداری و رستگاری تنها یک راه راست وجود ندارد. بلکه راه‏های راست بسیاری موجود است، و راهی که پیامبران الهی مردم را به آن دعوت کرده ‏اند یکی […]

سوزنبانان!

چشم انداز و فورماسیون احزاب و اقطاب سیاسی ایران در آستانه ورود به انتخابات مجلس در اسفند ماه، قرینه «پُرتره ای امپرسیونیستی» شده که بوضوح می توان در آن شریان های محوری و گرایش و چینش های کلان سیاست بازان را رد یابی و ارزیابی و معنایابی کرد. با تأنی و امعان نظر در کالک […]

داروینیــــــزم سیاسی(۱)

جنبش نوین اصلاح طلبی ایران از ماهیت منازعه طلبانه دمکراتیکی برخوردار است که بنیانهای ذهنی آن ریشه در منطق «نفی دمکراتیک» دارد. این جنبش در مقام «تفسیر» از توان بالائی جهت ارزشگذاری بر «هست» های اجتماعی برخوردار بوده اما در مقام «تغییر» ناتوان از ارائه «باید» های اجتماعی است. پاسخ جسورانه «سید حسن مدرس» به […]

محمودیان و نامحمودیان!

با نزدیک شدن به موسم انتخابات ریاست جمهوری ایران بخش بزرگی از فضای سیاسی و انتخاباتی ایران بر محور وحشت از آمدن احمدی نژاد یا بهجت از آمدن احمدی نژاد و بُردن یا باختن ایشان در انتخابات ۹۶ ، بسآمد شده. تواتری که از منتهی الیه عاشقان احمدی نژاد تا متنفران از احمدی نژاد را […]

سکس ستیزان و سکس ذلیلان. مسئله این است!

دکتر ابراهیم شفیعی، پژوهشگر دینی و مولف کتاب «سلامت جنسی در جامعه اسلامی» طی گفت و گوئی با «روزنامه صبح نو» پیرامون مسائل جنسی مبتلابه در ایران زیر این لوگو که «باید نیاز جنسی را به رسمیت بشناسیم» نقطه نظرات خود را مطرح کرده (*) که ضمن استقبال از توصیه ایشان (برسمیت شناختن نیاز جنسی) […]

خواب گزاران خوابگرد!

ماری آنتوانت همسر لوئی شانزدهم آخرین ملکه پیش از انقلاب کبیر فرانسه بود که به عیاشی و ولخرجی و بی اطلاعی از مسائل جامعه اشتهار داشت تا جائی که به وی منسوب کرده اند در خلال انقلاب کبیر فرانسه از ندیمه اش پرسید مردم چه می خواهند؟ و آنگاه که شنید مردم گرسنه اند و […]

حلیم حلم

عمر زاهد همه طی شد به تمنای بهشــــــــــت او ندانست که در ترک تمنـّاســـــــــــت بهشت ورود مستحسن و مغتنم «دکترعبدالکریم سروش» به غائله فردای انتخابات ریاست جمهوری ایران با تحریر وجیزه «روح مجروح و غرور رنجور» (۱) ورودی مبارک و میمون است تا بدینوسیله فاضلان و خردورزان بتوانند بدیهی ترین نفش و وظیفه و رسالت […]

🚺 پروژه پرستو (قسمت دوم)

پرستوها جاسوس های جنسی هستند‌.اینها زنانی اند که ظاهری زیبا،فریبنده،قدرت بیان عالی و قدرت نفوذ فوق العاده ای دارند . تا آنجا که بنده مطلعم دو‌نوع پرستو مورد آموزش و تعلیم قرار میگیرند. ۱⃣ پرستویی که اهل کشور هدف میباشد( مثل: انگلیس،ترکیه،ایران،لبنان..) که در این صورت آموزش این گونه از پرستو بسیار راحت تر میباشد […]