ادامه تحلیل سیاسی

تحلیل ایستا یا تحلیل استاتیک 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 دو عامل بسیار مهم در تحلیل سیاسی داریم ۱⃣ عامل اول؛ زمان: تحلیلی صحیح و درست است که تحلیلگر به رویدادهای سیاسی نگاه مقطعی نداشته باشه. 🔸دو‌نکته در عامل زمان بسیار مهم و ارزشمند هست 👇 تحلیلگر سیاسی مبتدی بدلیل کم تجربگی و خامی و حتی برای راحتی کار […]

۲) نظریه توهم توطئه 👇

دقیقا نقطه ی مقابل نظریه توطئه است. متاسفانه این گروه هم راه خوش خیالی طی میکنند و معتقدند؛ اگر بپذیریم که همه امور نقشه های بیگانگان و توطئه است⬅️ این تفکر باعث میشود،( مردم دچار کم کاری و بی عملی شوند) ببینید همین یک جمله کاملا درسته . چرا؟ 👇 چون اگر همه را نقشه […]