تصمیم های کورتونی امریکا از بوش تا ترامپ علیه ایران

تصمیم های کورتونی امریکا از بوش تا ترامپ علیه ایران برنامه ریزی دوازه ساله ی آمریکا برای مطرح کردن 👇👇 سپاه یک سازمان تروریستی است!! پرستو مروجی کانال رسمی موسسه پژوهشی یاسین عصر لینک در ایتا👇 http://eitaa.com/joinchat/787611652C944ad0e6a9 در سروش👇 https://sapp.ir/yasinasr 2+

سبد غذایی رییس جمهورمون چیه؟؟

#سبد_غذایی رییس جمهورمون چیه؟؟ 🔺سوء مدیریت و فقر کالری در کشور سه نهاد مهم در کشور overlap شدند… #پرستو_مروجی #کانال_رسمی_موسسه_پژوهشی_یاسین_عصر لینک در ایتا👇 http://eitaa.com/joinchat/787611652C944ad0e6a9 در سروش👇 https://sapp.ir/yasinasr 2+

گام دوم انقلاب

📌 تحلیل مقدماتی بر #گام_دوم_انقلاب موضوع: گام دوم آندرلاین نسل ایگرگ Y 🔺قسمت اول

گام دوم انقلاب را ( فصل جدید زندگی انقلاب ) مینامیم. پلن رهبرانقلاب اسلامی ایران با مطرح کردن ۳ نسل؛ فصل جدیدی را مهندسی کردند که قالب اصلی اش #نظریه_نظام_انقلابی است . اینکه رسانه های غربی و یا وابسته به دول غرب با مطرح کردن این موضوع که ؛( موضوع جدیدی در بیانات رهبری دیده […]

باز مسیح علینژاد درمانده یک دانشجوی ایرانی ساکن امریکا شد…

باز مسیح علینژاد درمانده یک دانشجوی ایرانی ساکن امریکا شد… 💠 سید حسینی #کانال_رسمی_موسسه_پژوهشی_یاسین_عصر لینک در ایتا👇 http://eitaa.com/joinchat/787611652C944ad0e6a9 در سروش👇 https://sapp.ir/yasinasr 37+

پروژه قهرمان سازی

#پروژه_قهرمان_سازی بهزاد معزی #مسعود_رجوی #محمد_رضا_پهلوی #بنی_صدر #جاسوس #نفوذی 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 #کانال_رسمی_موسسه_پژوهشی_یاسین_عصر لینک در ایتا👇 http://eitaa.com/joinchat/787611652C944ad0e6a9 در سروش👇 https://sapp.ir/yasinasr 4+