پنبه‌زار!

کیفرخواستی علیه هاشمی رفسنجانی آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با مورخین و اساتید دانشگاه‌های کشور ضمن آنکه مخالفان خود را آسیب شناسی و نیت خوانی کردند ایشان را مشتمل بر سه گروه تخریبگر دانسته که یا بابت بی وقعی آیت الله به مطالبات شان از معظم له کینه دارند و یا تندروهائی اند که […]

تصمیم های کورتونی امریکا از بوش تا ترامپ علیه ایران

تصمیم های کورتونی امریکا از بوش تا ترامپ علیه ایران برنامه ریزی دوازه ساله ی آمریکا برای مطرح کردن 👇👇 سپاه یک سازمان تروریستی است!! پرستو مروجی کانال رسمی موسسه پژوهشی یاسین عصر لینک در ایتا👇 http://eitaa.com/joinchat/787611652C944ad0e6a9 در سروش👇 https://sapp.ir/yasinasr 2+

دختران خیابان شعور!

ماجرای جلوه نمائی و جمال فروشی زنانه در ایران از ۲۰۰ سال بعد از آنکه طاهره قره‌العین در نشست بدشت ضمن برداشتن حجاب با ابتهاج شعر زیر را سرود: ای عاشقان ای عاشقان شد آشکارا وجه حق رفع حجب گردید هان از قدرت رب‌الخلق مُبدل به یک معضل در مناسبات اجتماعی ایران شد و کماکان […]