جائی که عقاب پر بریزد!

نشست مشترک بن سلمان ولیعهد خام اندیش سعودی با آن عفریته بدکاره رجوی در پاریس مصداق ضیافت گرازهائی را می ماند که خنج کشانه، خونجوئی نوینی را کامجوئی می کنند. اگر عاقلی در حلقه سفاهت ریاض باقیمانده به این سلمان بی مقدار بگوید: جوانک! پیش از تو و بزرگ تر از تو «صدامکی» بود که […]

از «صراط های مستقیم» تا «مستقیم ترین صراط»!

صراط های مستقیم بمثابه «جعبه پاندورا» خوانشی مخدوش و پیشنهادی مغشوش از پلورالیسم دین ورزانه بود که توسط دکتر سروش به دنیای مومنان عرضه شد. مطابق این خوانش: در عالم دینداری و رستگاری تنها یک راه راست وجود ندارد. بلکه راه‏های راست بسیاری موجود است، و راهی که پیامبران الهی مردم را به آن دعوت کرده ‏اند یکی […]

سوزنبانان!

چشم انداز و فورماسیون احزاب و اقطاب سیاسی ایران در آستانه ورود به انتخابات مجلس در اسفند ماه، قرینه «پُرتره ای امپرسیونیستی» شده که بوضوح می توان در آن شریان های محوری و گرایش و چینش های کلان سیاست بازان را رد یابی و ارزیابی و معنایابی کرد. با تأنی و امعان نظر در کالک […]

داروینیــــــزم سیاسی(۱)

جنبش نوین اصلاح طلبی ایران از ماهیت منازعه طلبانه دمکراتیکی برخوردار است که بنیانهای ذهنی آن ریشه در منطق «نفی دمکراتیک» دارد. این جنبش در مقام «تفسیر» از توان بالائی جهت ارزشگذاری بر «هست» های اجتماعی برخوردار بوده اما در مقام «تغییر» ناتوان از ارائه «باید» های اجتماعی است. پاسخ جسورانه «سید حسن مدرس» به […]

محمودیان و نامحمودیان!

با نزدیک شدن به موسم انتخابات ریاست جمهوری ایران بخش بزرگی از فضای سیاسی و انتخاباتی ایران بر محور وحشت از آمدن احمدی نژاد یا بهجت از آمدن احمدی نژاد و بُردن یا باختن ایشان در انتخابات ۹۶ ، بسآمد شده. تواتری که از منتهی الیه عاشقان احمدی نژاد تا متنفران از احمدی نژاد را […]

سکس ستیزان و سکس ذلیلان. مسئله این است!

دکتر ابراهیم شفیعی، پژوهشگر دینی و مولف کتاب «سلامت جنسی در جامعه اسلامی» طی گفت و گوئی با «روزنامه صبح نو» پیرامون مسائل جنسی مبتلابه در ایران زیر این لوگو که «باید نیاز جنسی را به رسمیت بشناسیم» نقطه نظرات خود را مطرح کرده (*) که ضمن استقبال از توصیه ایشان (برسمیت شناختن نیاز جنسی) […]

خواب گزاران خوابگرد!

ماری آنتوانت همسر لوئی شانزدهم آخرین ملکه پیش از انقلاب کبیر فرانسه بود که به عیاشی و ولخرجی و بی اطلاعی از مسائل جامعه اشتهار داشت تا جائی که به وی منسوب کرده اند در خلال انقلاب کبیر فرانسه از ندیمه اش پرسید مردم چه می خواهند؟ و آنگاه که شنید مردم گرسنه اند و […]

حلیم حلم

عمر زاهد همه طی شد به تمنای بهشــــــــــت او ندانست که در ترک تمنـّاســـــــــــت بهشت ورود مستحسن و مغتنم «دکترعبدالکریم سروش» به غائله فردای انتخابات ریاست جمهوری ایران با تحریر وجیزه «روح مجروح و غرور رنجور» (۱) ورودی مبارک و میمون است تا بدینوسیله فاضلان و خردورزان بتوانند بدیهی ترین نفش و وظیفه و رسالت […]

شیر بچه شیعه!

پهلوان جوان ایرانی به خانه باز می گردد. حُججی حجت ماندگاری و توانمندی و موفقیت ثمرات «خمینی انقلاب» شد. حُججی حجت موفقیت جمهوری اسلامی در عرصه مُلکداری شد! آنان که سالهاست خفاش وشانه در پروای نور از دخمه های تاریکی خود جمهوری اسلامی را به عنوان نظامی ناکارآمد و شکست خورده و محکوم به زوال […]

چه اشتباهی کردید که انقلاب کردید!

در میانه تظاهرات اعتراضی چند روز گذشته (دی ماه ۹۶) دیده شد عده ای نیز شعار می دادند: چه اشتباهی کردیم، که انقلاب کردیم! محتوای این شعار طعنه به وضعیت اقتصادی دارد و شعار دهندگان از این طریق می کوشیدند با القای کنتراست بین وضعیت معیشتی خود در دوران قبل و بعد از انقلاب، تخطئه […]