سِّر دلبران!


سِّر دلبران!
ستایش اردشیر زاهدی از رشادت سردار قاسم سلیمانی و تمجید وی از کارنامه جمهوری اسلامی همان‌طور که انتظار می‌رفت از جانب اپوزیسیون برانداز در داخل و خارج از کشور دچار بدفهمی شد و براندازان مزبور به سنت مالوف و به اعتبار نفرت انبوه و غیظ مشهود، آسیمه‌سرانه عنان از کف نهاده و عتابانه و هتاکانه «اردشیر» مزبور و دودمان‌اش را به توپ بسته کآنه ایرانیان در داخل ملتمسانه چشم انتظار دست تفقد جناب زاهدی بر سر خود بودند تا از آن طریق ادخال سروری حاصل شود و مشروعیت و مقبولیت و موفقیت حکومت‌شان را مستظهر به تائید و روادید جناب زاهدی ببآلانند و جشن بگیرند و سورچرانی راه بیاندازند!
براندازان گرامی!
سُرنا را از سر گشادش نواختید!
صرافت زاهدی از «رشادت سردار» و وثاقت وی از «کارنامه نظام» اعتبار به زاهدی می‌دهد نه نظام!
جمهوری اسلامی اگر اعتباری دارد آن اعتبار را مدیون پایمردی شیرزنان و دلاورمردانی است که ۴۱ سال برای مانائی و توانائی کشور و حکومت‌شان در تمامی عرصه‌ها ایثارگرانه در داخل و خارج از کشور مجاهدت کردند و همه سختی‌ها و عقبه‌ها از جنگ ۸ ساله تا خصومت ۴۱ ساله آمریکا و متحدین‌اش را ظفرمندانه، بُردباری کردند.
اعتبار جمهوری اسلامی اشک چشم یتیمانی است که در نبود پدران سلحشور‌شان برای ماندگاری دین و میهن‌شان بر آن تربت پاک فرو غلتید!
اعتبار جمهوری اسلامی به اشک چشم مادران و همسران شهیدی است که عزیزان‌شان را فدیه مانائی دین و دنیا و مُلک و مملکت‌شان کردند!
اعتبار جمهوری اسلامی به خون پاک شهیدان شرافتمند و دُردانه‌هائی چون «قاسم سلیمانی» ها است که خاضعانه و خاکسارانه جان عزیزشان را فدیه ماندگاری آینده جوانان‌شان کردند.
اعتبار جمهوری اسلامی به خلوص مردان و نجابت زنانی است که ۴۱ سال است در کنار حکومت‌شان دست رد به سینه زیاده‌خواهی آن پتیاره قدرت در واشنگتن و خاکسارانش ‌در داخل و خارج از کشور زده‌اند!
زاهدی و امثال زاهدی با «اذعان به واقعیت» به نظام مشروعیت نمی‌دهند، از نظام مشروعیت می‌گیرند!
خوشتر آن باشد که سر دلبران
گفته آید در حدیث دیگران
#داریوش_سجادی
#اردشیر_زاهدی
#قاسم_سلیمانی

image_pdfدانلود pdf
0

پاسخ دهید


3 × 2 =