‍ ماست نبسته!

اغتشاش در ایران بابت افزایش قیمت بنزین هر چند امر نامفهومی نیست اما بنا به دلائلی مشهود محکوم به زوال است!
دلیلش فضله موش‌هائی است که بصورت شتابزده و هیجانزده و در عین حال نابخردانه در تمام اغتشاشاتی از این دست توسط عوامل برانداز داخلی و خارجی درون دیگ اعتراض‌ معترضین انداخته می‌شود.
اعتراض به افزایش قیمت بنزین دغدغه بخش متوسط رو به مستمند جامعه است که در تحلیل نهائی فاقد سویه‌های سیاسی و ساختارشکنانه است که بصورت طبیعی معترضین را صاحب حق می‌کند!
اما درست از آغاز اعتراض‌ها وقتی «بی بی سی» و «من و تو» و «ایران‌اینترنشنال» و «صدای آمریکا» تمام قد وارد ماجرا شدند و با دادن تریبون به عوامل ساختارشکن و برانداز دست به مصادره اعتراض‌ها زدند و می‌زنند و آشوب در ایران را به سمت خشونت می‌کشانند، همین ورود ناخوانده و خود‌خوانده منجر به آن می‌شود تا بدنه معترضین که غالبا شهروندان مدنی‌اند علی رغم نارضایتی از وضعیت معیشتی نامطلوب‌شان در ادامه از صرافت ادامه اعتراض افتاده و زمین در اختیار ماجراجویان و ساختارشکنان و براندازان افتاده و بدین ترتیب حکومت نیز ولو با تاخیر اما با خشونتی اجتناب‌ناپذیر آشوبگران را سرکوب می‌کند.
کاش حرامیان از تجربیات قبلی خود عبرت می‌گرفتند:
ماستی که مایه‌‌اش فاقد خلوص باشد، نمی‌بندد!
#داریوش_سجادی

image_pdfدانلود pdf
1+

پاسخ دهید


− 5 = 2