پارس جنوبی ترامپ


پاسخی به تبریک نوروزی ترامپ خطاب به ایرانیان

جناب آقای ترامپ!

پیغام تبریک شما به ایرانیان بمناسبت عید نوروز موجبات بهجت روحی ایرانیان را فراهم کرد.

بهجتی که ناشی از ذکاوت توام با شفقت شما نیست و تنها می توان آن را به حساب اختلال مشاعرتان گذاشت!

عالی جناب!

ایرانیان را سفیه انگاشته اید؟ اشتهار ایرانیان به استعداد شان در شناخت گوهر از خرمهره است!

یاوه می گوئید؟

در پیغام تان حساب ایرانیان را از دیوانیان تفکیک کرده و اشک حسرت برای منزلت از دست رفته ایرانیان توسط دیوانیان فرو می ریزید و آنگاه فراموش می کنید یا تصور می کنید ایرانیان فراموش کرده اند اولین اقدام تان در بدو ورود به کاخ سفید ممنوع الورود کردن همان ایرانیانی است که اکنون به دروغ به پاس فرزانگی شان، احترام شان می کنید!؟

با لطائف الحیل تحریم اقتصادی علیه ایرانیان را تشدید می کنید و تسمه از گرده ایشان می کشید و آنگاه بابت فشار اقتصادی بر ایرانیان برای شان ابراز لحیه می فرمائید!؟

عالی جناب!

ابتهال تان از فرط ابتذال اسباب ابتهاج است!

وقتی همزمان با نشست تان بمنظور دوشیدن آن «سلمان گاوه» نُه من شیرده(!) اقدام به صدور اشتلم نامه علیه جمهوری اسلامی می کنید چنین امری در حافظه تاریخی ایرانیان چیزی جز «پارس کردن جنوبی» تان بمنظور خوشایند آن نئاندرتال های ماقبل تاریخ در جنوب ایران را تداعی نمی کند.

بر ایرانیان پوشیده نیست که می کوشید تا از این طریق مانند قبل با خرسند کردن ماموت های حاکم حجاز، قراردادی دیگر مشابه قرارداد تسلیحاتی آوریل گذشته را از آن «نوکیسگان بی مقدار» مُشتلق گیری فرمائید!

عالی جناب!

پیش تر نیز به جنابعالی گوشزد کرده بودم و مجدد تکرار می کنم:

وزیر خارجه ایران جناب آقای دکتر ظریف در خلال مذاکرات هسته ای خطاب به همتای آمریکائی خود و بمناسبت اظهاراتی مشابه اشتلم نامه امروز جنابعالی فرمودند: «یک ایرانی را هرگز تهدید نکنید»! اما اظهارات جناب ظریف را جدی نگیرید. واقعیت آن است ایرانیان نیز مانند بقیه مردم جهان بقاعده ترسو و سالوس و ابن الوقت هستند هم چنان که بقاعده در میان شان مردان و زنان شجاع و اندیشمند و فاضل نیز یافت می شود.

علی رغم این جنابعالی را هشدار می دهم که هرگز فرزندان خمینی و نسل انقلاب اسلامی را تهدید نکنید!

اگر قرار است از کسی بترسید مطمئنا باید از فرزندان خمینی بترسید.

آنها کسانی هستند که جز خداوندشان از احدی نمی ترسند.

عالی جناب!

اگر قرار است از کسی بترسید از فرزندان خمینی بترسید. آنها وحشی تر از شما را نیز لگام زده اند.

 

داریوش سجادی / آمریکا

image_pdfدانلود pdf
7+

پاسخ دهید


8 + = 16