نقد و بررسی فیلم ۳۰۰: Rise of an Empire – دانشگاه آزاد اسلامی اراک

 

 

 

سخنرانی آقای پورمسعود راس ساعت ۱۰:۱۵ اغاز شد و با مقدمه ای در خصوص قدرت رسانه غرب و  بررسی ابعاد انواع قدرت در زمینه قدرت های ارگانیک که به سه دسته قدرت سخت نیمه سخت و نرم تقسیم می شوند پرداخت و به کنترل اذهان از طریق تکنیک های رسانه اشاره کردند

 

سپس به بررسی سیر توهین های غرب در فیلم های هالیوودی به ایران و اسلام از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ میلادی پرداختند و سپس وارد نقد فیلم خیزش امپراطوری شدند و به بررسی نکات و مفهوم های این فیلم از ابعاد تاریخی سیاسی پرداختند و با بیان انواع توهین ها به هویت ایرانی اسلامی به دلایل توهین و اهداف توهین  پرداختند

ایشان دلایل توهین را در ۸ سر فصل بیان کردند که عبارت اند از:

2014-12-11_144611

سپس ایشان اهداف توهین را در پنج فصل خلاصه کردند که به شرح زیر می باشد:

2014-12-11_144632

در پایان جلسه به مدت ۳۰ دقیقه به پرسش دانشجویان پاسخ داده شد

8+

کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:

پاسخ دهید


8 × 8 =