ناسیونالیستِ مُرده!

مطابق گفته علی مطهری: یک ایرانی که تابعیت آمریکا را گرفته باشد که آمریکایی نمی‌شود، باز هم ایرانی است.
متاسفانه اظهارات مطهری نه از حیث معنا و نه از حیث مصداق فاقد ارزش کارشناسی است.
مطهری تعلق به نسلی دارد که کماکان در مفاهیم قرن ۱۸ میلادی فریز شده اند و ملیت را هنوز با خوانش مونتسکیوئی و روسوئی درک می کند.
اولا برخلاف فهم مونتسکیوئی آقای مطهری از مفهوم ناسیونالیسم اکنون و دیگر «ملیت» تعلق داشتن به یک «خاستگاه» اطلاق نمی گردد و بلکه تقید داشتن به یک «خواستگاه» را افاده معنا می کند. بر این مبنا مفهوم ملیت دچار استحاله شده و معنای این واژه اکنون تعلق به یک هویت را قبل از تعلق به یک جغرافیا متبادر به ذهن می کند.
بر این منوال شهروندی که در تهران زندگی می کند اما خواست هایش و هنجارها و ارزش ها و مطالبات اش منطبق با فرهنگ و ارزش های آمریکائی است چنین فردی لزوما ایرانی محسوب نمی شود و از حیث هویتی یک آمریکائی یا یک مشوه به آمریکائی بودن است که لاجرم در تهران زندگی می کند.
ثانیا برخلاف اظهارات آقای مطهری، ایرانیان تابعیت آمریکا گرفته نه آمریکائی محسوب می شوند و نه ایرانی اند!
ایشان در عالی ترین سطح ابن الوقت های نان به نرخ روزخواری اند که می کوشند از توبره و آخور توامان و همزمان تغذیه فرمائی کنند.
از طرفی آمریکائی می شوند تا با فرو رفتن در جلد آمریکائی و تخیل آمریکائی بودن و آمریکائی شدن، بحران هویت و بی شخصیتی خود را استتار کنند و هم زمان از مزایای آمریکایی شدن نیز بهره ببرند.
از سوی دیگر و به اقتضا هر کجا منافع شان ایجاب کند یادشان می افتد ایرانی اند در حالی که در مراسم رسمی سوگند شهروندی شان به صراحت قسم خورده اند تا همه دغدغه شان آمریکا باشد و همه تعلق خاطر خود به خاستگاه ملی شان را به طاق نسیان کوبیده و خود را وقف آمریکا کنند.
علی رغم این در حالی که قانونا و اخلاقا باید به سوگند شان وفادار بمانند اما در عمل فعال ترین ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در آمریکا همین «آمریکائی شدگانند» که برخلاف سوگند شهروندی شان و به اسم وطن دوستی و ایران پرستی (!) از هیچ گونه اقدامات خائنانه ای علیه جمهوری اسلامی ایران مضایقه نمی کنند.
کسی هم نیست تا به این «شبه آمریکائیان» گوشزد کند: مسائل و مشکلات ایران به به شما چه ربطی دارد!؟
شما که با ترک تابعیت تان و وفق سوگندتان ایرانی محسوب نمی شوید و اخلاقا و قانونا دیگر حق ندارید برای «ایران» متظاهر و متعامل به دلسوزی و ایران دوستی شوید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داریوش سجادی

3+

پاسخ دهید


2 + 8 =