مطهری بدون طهارت!

‍ مطهری بدون طهارت!
اسائه ادب و متلک جنسیتی علی مطهری به یک دانشجو بار دیگر موید این واقعیت شد که آقازادگی لزوما افاده معنای هم‌ترازی و سرونازی با فضیلت‌های پدر را ندارد.
علی مطهری موجودیتی نامتقارن است که نه عمق اندیشگی پدر را کسب کرده و نه علی‌رغم اشتیاقش به شیرین‌زبانی و بذله‌گوئی بداهه اما در عمل از این استعداد نیز محروم است و بداهه‌های مرتکبه‌اش مهوع می‌ماند پیش از آنکه تملیح را متبادر به ذهن کند!
جناب مطهری
عنایت داشته باشید اگر شوق نشستن در نشست‌های دانشجوئی را دارید چنان شوقی الزامات خود را می طلبد. دانشجویان اقشار شوریده و آرمان‌خواهی‌اند که به اقتضای جوانسری بعضا در نشست‌های دانشگاهی «تندی و تیزی» نیز می‌کنند.
جناب مطهری بنده و شما نسبت‌مان با این جوانان نسبت پدری است و اینجانب نیز به کرات در سخنرانی‌های دانشگاهی‌ام مانند شما با هیجان‌زدگی جوانان مواجه شده‌ام.
جناب مطهری شایسته است در مقابله با چنان تندی‌هائی خویشتن‌داری کرده و پدرانه با این جوانان کلامت کنید در غیر این صورت چه اصراری بر نشستن میان جوانانی را دارید که نه الفبای کلامت‌شان را می‌دانید و نه از تبحری در شیرین‌زبانی مناسب با چنین نشست‌هائی برخوردارید!؟
#داریوش_سجادی

image_pdfدانلود pdf
0

پاسخ دهید


5 × 6 =