مرز لوس بازی!

آقای صادق زیباکلام متعاقب پاسخ شایسته سردار سلیمانی به لن ترانی ترامپ به زبان طعنه از سردار پرسیده اند:
ترامپ‌ در سیاست‌هایش پیرامون ایران از حمایت بخشی از مردم آمریکا برخوردار است. آیا جنابعالی و همفکرانتان هرگز از مردم ایران نظر سنجی کرده‌اید که چند درصد موافق دشمنی با آمریکا هستند؟
زیباکلام ظاهرا متوجه نیستند:
اولا قبل از «سردار» این ریس جمهور ایران بودند که ترامپ را مورد عتاب قرار دادند!
ثانیا این آقای زیباکلام بود که در دو انتخاب ریاست جمهوری اخیر، ایران را روی سرشان گذاشتند که به روحانی رای بدهید وگرنه رئیسی رئیس جمهور بشه روزی ۳ تا آدم دُرسته می خورد! و بعد از پیروزی روحانی نیز فخر رای سازیش برای روحانی را به زمین و زمان فروخت!
جناب زیباکلام به اعتبار دمکراسی مطمح نظرتان همان قدر که ترامپ مستظهر به حمایت بخشی از مردم آمریکا است روحانی شما نیز ناسلامتی مولود همان دمکراسی مورد وثوق تان بوده و برخوردار از حمایت بخشی از مردم ایران است.
مگر ترامپ برای بیان ترهات خودش از مردم آمریکا نظرسنجی کرد تا اکنون هم تایش برای تو دهنی زدنش محتاج نظرسنجی مطمح نظر حضرتعالی باشد؟
لوس بازی نیز مرزی دارد!

داریوش سجادی

8+

پاسخ دهید


+ 1 = 2