مالکان فروتن نمکدان!

‍ …
مالکان فروتن نمکدان!
محمد هاشمی، برادر مرحوم هاشمی رفسنجانی در مقام تحسین آن مرحوم و در پاسخ به نقد برادر متوفای‌شان توسط یکی از مسئولین ابراز داشته:
«ما می‌گوئیم جایی که نمک خورد‌‌ی نمکد‌‌ان نشکن اما اینها نمک خورد‌‌ند‌‌ و نمکد‌‌ان هم می‌شکنند‌‌ به‌خاطر اینکه امروز نان و نمکشان د‌‌ر جای د‌‌یگری است»
جناب هاشمی
دقیقا مشکلی که با مرحوم هاشمی و عقبه ایشان بود و هست همین نگاه طلبکارانه و سوداگرانه و «خویش مهترانگارانه» و فهم ارباب ـ رعیتی مرحوم و شما منسوبان به آن مرحوم از مفهوم قدرت بوده و هست!
نقل نمک و نمکدان نیست. مگر سیاست عرصه نان و نمک و سالوسی و پابوسی و وفاداری رعیت به ارباب بابت بنده‌نوازی و نمک‌ پروردگی به «معظم‌له» است.
مشکل نگاه «اُورولیزه» مرحوم هاشمی و حواریون ایشان به «قدرت» است کآنه قدرت حق نسبی و مُلک موروثی ایشان است که با بذل و بخشش و اعطای صله، رعیت را نزد «معظم‌له» موظف به آستان‌بوسی و خاکساری می‌گرداند!
انقلاب «به نقل از امام» به هیچ فرد و گروهی بدهی ندارد و اگر دینی هست آن دین تنها به مردم و امامی است که شمایان را بمنظور خدمت بر کرسی مسئولیت گماردند.
قرارمان این نبود.
امت خمینی اگر نمک‌گیر هم باشد نمک‌گیر «پرنسیب» است نه فرانشیز!
نمک‌خوار واقعی مسئولینی هستند که با همت این مردم به قدرت رسیدند و اگر آن ملت و انقلاب‌شان نبود بقول «مرحوم امام» هنوز باید در زندان‌ها می‌ماندند.
جناب هاشمی ـ جملگی نمک‌گیر مردم‌اید و بی‌جهت به این مردمی که شمایان را بر صدر گماردند، فخر نفروشید!
#داریوش_سجادی

image_pdfدانلود pdf
2+

پاسخ دهید


× 9 = 81