لات آئلات (لاطائلات) علی آقا!

آقای علی مطهری در راستای مساعدت جهت حضور بانوان در مسابقات فوتبال اظهار داشته اند:
به خاطر چهار تا لات که نمی‌توانیم از حقوق مردم جلوگیری کنیم. کسی که «حرف بد می‌زند» باید تنبیه شود نه فردی که می‌خواهد وارد ورزشگاه شود. اتفاقا وقتی خانم‌ها وارد فضای عمومی می‌شوند، فضا تعدیل می‌شود. نمونه‌اش همین جلسه‌های مجلس. وقتی خانم‌ها هستند بیشتر رعایت می‌کنیم.
مجوز حضور یا عدم حضور زنان در استادیوم های فوتبال بماند بر عهده مسئولان اما نکته غیر قابل اغماض کم لطفی یا کم عمقی جناب مطهری به لوازم و لواحق الواطی و لات بازی است.
مزید اطلاع مشارالیه می بایست معروض داشت الواطی از مشتقات وُلگاریسم (Vulgarism) یا بدهانی و هرزگی و پرده دری لسانی محسوب می شود.
بدین منوال جامعه جهانی لات های محترم (!) از یک هم ریختی همومورفیک و هم زبانی ایزومورفیک بهره مند می باشند!
علی آقای محترم!
مزید اطلاع تان معروض می دارد، بدسگالی زبانی شاخص لات بازی است و برخلاف فرمایش شما تجربه نشان داده در استادیوم ها که بماند در همین جلسات مجلس نیز نمایندگانی تشریف دارند که اول اسم شان «علی مطهری» است و علی رغم حضور بانوان در مجلس با بی پروائی همکار خود را چنین عتاب می کردند که:
خفه شو بتمرگ مرتیکه پفیوز!
ظاهرا علی آقا اصرار دارند برخلاف سنت رسول الله از زمره خرما خورانی باشند که منع خرما می فرمایند!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داریوش سجادی – آمریکا
@dariushsajjadi44

image_pdfدانلود pdf
1+

پاسخ دهید


6 × 4 =