عبور از اصلاحات

این واژه؛ نشان دهنده ی وضعیت فعلی اصلاح طلبانِ انحرافی است.چرا گفتم انحرافی!؟ زیرا هر حزبی که بوجود می آید قطعا دچار یک شاخه جریان انحرافی میشوند و اصلاح طلبان بعد از فوت مرحوم هاشمی رفسنجانی ناتوان شدند از ایجاد فضاهای جریانی و بدلیل
۱) عدم تمرکز
۲) سوء مدیریت
۳) نداشتن برنامه منسجم
اذهان عمومی را بسمت رویدادهای کوچک اجتماعی مثل حضور زنان در ورزشگاه ها، دخترآبی.‌‌..و امثالهم سوئیچ کردند و مطالبات محقق نشده معیشتی طبق قول های بی پایه و اساس جناب آقای روحانی را کاور کردند.
خیلی ساده توضیح بدم خدمتتون ( در حوزه سیاست اول شک پیش میاد ، دوم اختلاف و در نهایت دعوا)
پس چهار سال اول دولت آقای روحانی شک واختلاف بود
🔸دقت بفرماین
اختلاف نظر در برجام، FATF, سند ۲۰۳۰،حقوق های نجومی،شفافیت….
در دوره دوم ریاست جمهوری روحانی،شاهد دعواهای سیاسی آنها هستیم.
به این دلیل #اصلاحات هیچ برنامه ای برای معیشت مردم ندارد زیرا بشدت دچار دعواها و اختلافات درون سازمانی خودشان شدند.
بنظر بنده دولت آقای روحانی همچنان در لذت ماه عسل شش ساله رأی آوردن و پیروزی در انتخابات هستند و دو سال پایانی هم قصد ندارند فکری به حال سفره های مردم کنند.

پرستو مروجی

5+

پاسخ دهید


× 3 = 18