شیراک تراپی!

پوستر منتشره در حاشیه نمایشگاه «زنان و تولید ملی» با تیتر «زنان چهره شهر را تغییر می دهند» ذیل منشوری از خطوطی رنگین و ضربدری بر روی رنگ سیاه قرینه اظهارات سالها پیش ژاک شیراک شهردار وقت پاریس است که اظهار داشت: دختران زیبای پاریس سرمایه های ارزشمند فرانسویان اند.
ادعای شیراک بر این مبنا بود که اشتهار پاریس در میان شهرهای اروپا به «شهرعشاق» است و شانزلیزه و ایفل نماد معاشقه زوج های جوان فرانسوی‌اند و در چنین فضائی است که شیراک دختران زیبای فرانسوی را می ستاید که از این طریق صنعت توریسم در فرانسه را مدیون جاذبه‌های سکشوال خود می کنند!
نگرشی «جنس انگارانه» و «مال اندیشانه» از زن که بتعبیر اریک فروم روانکاو سرشناس آمریکائی چنین نگرشی ناشی از ماهیت مادی گروی اخلاقی منبعث از مصرف گرائی است.
فروم در «داشتن و بودن» اشاره به خُلقیاتی می کند که مُتخلق برای پدیده‌ها ارزش مالکانه قائل است و بدین ترتیب یک پدیده زمانی ارزشمند است که در حوزه مالکیت و داشته‌های فرد درآید و در غیر این صورت «بودن» آن پدیده فاقد اصالت و ارزش است.
معادل همین منطق است که زن را در مقام یک «بیلبورد متحرک» به الوان کردن شهر جهت ابتهاج بصری و وجد جنسی مردان موظف می دانند.
نگرشی که برای زن در قامت موجودیتی تزئینی و ابزارواره جز رساندن حظ بصری جنسیتی به مردان در سطح شهر، رسالت دیگری قائل نیست.
نگاهی مرد‌محور که شهر را در استیلا و سلطه مرد مفروض می انگارد تا آنگاه زنان در کنار دیگر ادوات و ابزار، زمینه خوش باشی و عیاشی و هیزباشی مردان در زندگی شهری را فراهم آورند.
نگرشی که بودن زن در قامت یک انسان برایش بی معنا است و آن بودن را زمانی برسمیت می شناسد که در خدمت نظربازی مردانی باشند که خود را مالک شهر و بعضا مالک زن می انگارند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داریوش سجادی
@dariushsajjadi44

image_pdfدانلود pdf
6+

پاسخ دهید


− 5 = 1