شور نامقدس قسمت چهارم | دانلود

شور نامقدس قسمت چهارم

سلسله کلیپ های شور نامقدس قسمت چهارم

شور نامقدس قسمت چهارم

در سلسله کلیپ های شور نامقدس قسمت چهارم : مرور یک گزارش (سید صادق شیرازی).

مبنای عزاداری هایی همچون قمه زنی و لطمه زنی چیست؟ برای پی بردن به پاسخ این سوالات سلسله کلیپ های شور نامقدس را دنبال کنید.

پیدا و پنهان قمه زنی نقد انحرافات عزاداری – بررسی جریان شناسی اجمالی انجمن حجتیه و نئوحجتیه ها – بررسی مفصل قمه زنی و رد دلایل واهی بر

انجام این بدعت – بررسی گزارش جفری هالورسون در خصوص جریان سیدصادق شیرازی  همه در سلسله کلیپ های شور نامقدس قسمت چهارم کاری از موسسه

یاسین عصر.

شور نامقدس قسمت چهارم :

شور نامقدس قسمت چهارم | دانلود

3+

یک نظر

حیف شدید آقای پورمسعود که از مجموعه عالی و بی تقص یاسین عصر خارج شدید.
تنها مجموعه ای بود که اشتباهی از ان ندیدم.
برخلاف مصاف که هر روز اشتباهات آن افزون تر میشود‌
آش مصاف برای شما هم دهن سوز،خواهد بود و هم جگر سوز

0

پاسخ دهید


7 − = 1