شور نامقدس قسمت چهارم | دانلود

شور نامقدس قسمت چهارم

سلسله کلیپ های شور نامقدس قسمت چهارم

شور نامقدس قسمت چهارم

در سلسله کلیپ های شور نامقدس قسمت چهارم : مرور یک گزارش (سید صادق شیرازی).

مبنای عزاداری هایی همچون قمه زنی و لطمه زنی چیست؟ برای پی بردن به پاسخ این سوالات سلسله کلیپ های شور نامقدس را دنبال کنید.

پیدا و پنهان قمه زنی نقد انحرافات عزاداری – بررسی جریان شناسی اجمالی انجمن حجتیه و نئوحجتیه ها – بررسی مفصل قمه زنی و رد دلایل واهی بر

انجام این بدعت – بررسی گزارش جفری هالورسون در خصوص جریان سیدصادق شیرازی  همه در سلسله کلیپ های شور نامقدس قسمت چهارم کاری از موسسه

یاسین عصر.

شور نامقدس قسمت چهارم :

شور نامقدس قسمت چهارم | دانلود

2+

پاسخ دهید


9 − = 6