شور نامقدس قسمت هفتم | دانلود

شور نامقدس قسمت هفتم

سلسله کلیپ های شور نامقدس برگرفته از سخنرانی استاد علیرضا پورمسعود در مسجد صاحب الزمان (عج) کرج.

شور نامقدس قسمت هفتم

سلسله کلیپ های شور نامقدس قسمت هفتم ، آیا اهل بیت (ع) از این نحوه عزاداری راضی هستند؟

مبنای عزاداری هایی همچون قمه زنی و لطمه زنی چیست؟ برای پی بردن به پاسخ این سوالات سلسله کلیپ های شور نامقدس را دنبال کنید.

پیدا و پنهان قمه زنی نقد انحرافات عزاداری – بررسی جریان شناسی اجمالی انجمن حجتیه و نئوحجتیه ها – بررسی مفصل قمه زنی و رد دلایل واهی بر

انجام این بدعت – بررسی گزارش جفری هالورسون در خصوص جریان سیدصادق شیرازی  همه در سلسله کلیپ های شور نامقدس کاری از موسسه

یاسین عصر.

سلسله کلیپ های شور نامقدس قسمت هفتم : چرا قمه زنی عزاداری نیست؟ قسمت دوم

بخش دوم آیا قمه زنی شعائر الهی است؟

آیا قمه زنی احیای امر مذهب است؟

آیا ایت الله بهجت قمه زنی را جایز دانسته است؟

تبعات بهداشتی روانی قمه زنی آیا قمه زنی حجامت است؟

در سلسله کلیپ های شور نامقدس قسمت هفتم ببینید:

شور نامقدس قسمت هفتم | دانلود

7+

پاسخ دهید


× 9 = 45