شور نامقدس قسمت ششم | دانلود

شور نامقدس قسمت ششم

سلسله کلیپ های شور نامقدس برگرفته از سخنرانی استاد علیرضا پورمسعود در مسجد صاحب الزمان (عج) کرج.

شور نامقدس قسمت ششم

سلسله کلیپ های شور نامقدس قسمت ششم ، آیا اهل بیت (ع) از این نحوه عزاداری راضی هستند؟

مبنای عزاداری هایی همچون قمه زنی و لطمه زنی چیست؟ برای پی بردن به پاسخ این سوالات سلسله کلیپ های شور نامقدس را دنبال کنید.

پیدا و پنهان قمه زنی نقد انحرافات عزاداری – بررسی جریان شناسی اجمالی انجمن حجتیه و نئوحجتیه ها – بررسی مفصل قمه زنی و رد دلایل واهی بر

انجام این بدعت – بررسی گزارش جفری هالورسون در خصوص جریان سیدصادق شیرازی  همه در سلسله کلیپ های شور نامقدس کاری از موسسه

یاسین عصر.

سلسله کلیپ های شور نامقدس قسمت ششم : چرا قمه زنی عزاداری نیست؟ قسمت اول

شور نامقدس قسمت ششم | دانلود

 

8+

پاسخ دهید


6 × = 12