شور نامقدس قسمت دوم | دانلود

شور نامقدس قسمت دوم

سلسله کلیپ های ویدویی شور نامقدس قسمت دوم

شور نامقدس قسمت دوم : اهل بیت چگونه عزاداری می کردند؟ عزاداری های ما چه مقدار با سنت اهل بیت برابری می کند؟ آیا قمه زنی و عزاداری های بعضی هیئات بر مبنای سنت اهل بیت است؟ پاسخ سوالات در قسمت دوم شور نامقدس از صحبت های علیرضا پورمسعود.

پیدا و پنهان قمه زنی نقد انحرافات عزاداری – بررسی جریان شناسی اجمالی انجمن حجتیه و نئوحجتیه ها – بررسی مفصل قمه زنی و رد دلایل واهی برانجام این بدعت – بررسی گزارش جفری هالورسون در خصوص جریان سیدصادق شیرازی  همه در سلسله کلیپ های شور نامقدس کاری از موسسه یاسین عصر.

شور نامقدس قسمت دوم :

شور نامقدس قسمت دوم | دانلود

 

0

پاسخ دهید


3 + = 4