شنود اشباح!

شنود اشباح!
جمهوری اسلامی بهانه است ـ ایران‌مان نشانه است!
آشوب و حجم گسترده تخریب ناشی از اغتشاشات ناشی از افزایش قیمت بنزین علیرغم شدت و عمق خسارت از جانبی دیگر خالی از برکت نبود! و بنوعی بار دیگر سفاهت دشمنان ایران را به اثبات رساند!
از دو سال پیش «بن‌سلمان» ولیعهد جاه‌طلب سعودی علنا خصومت خود با ایران را برون‌ریخت کرد و رسما اعلام کرد ما جنگ را به داخل ایران می‌کشانیم.
بیش از یک سال هم هست که رسانه‌های تحت امر دشمنان ایران همه ظرفیت‌های خود را جهت پمپ انفعال به شهروندان ایرانی و تحریم انتخابات پیش رو در اسفند ماه بسیج کرده‌اند.
با وجود این، آشوب شهری و شدت ویرانگری ناشی از «فتنه بنزین» به بهترین شکل ممکن به مردم ایران تفهیم کرد با چه هیولاهائی مواجه‌اند که در غیظ از ایران تا کجا توان تخریب و شرارت دارند!؟
دستور کارشان روشن است!
همان طور که کریستف کلمب با بیان این جمله که «یک سرخ‌پوست خوب سرخپوست مُرده است» عمق نفرت و عزم ایشان جهت کشتار سرخ‌پوستان مظلوم آمریکا را برون‌ریخت کرد اکنون نیز بی‌تابی و شهوت شدید دشمنان کمین نشسته برای تخریب ایران در اغتشاشات اخیر نشان داد دشمن خارجی در اتحاد آرمانی‌اش با جاهلین و خائین فارسی زبان در داخل و خارج تا کجا را نشانه گرفته‌اند و برای ایشان نیز «یک ایران خوب، ایران ویران و تجزیه و ویران شده است»
هر چند وندالیزم گسترده اغتشاشات اخیر ثابت کرد هیولاهای در کمین ایران «سوری کردن ایران» را در دستور کار خود دارند لیکن این نیت شوم با اتکای بر سفاهت دشمنان ایران به ضد خود مُبدل شد و اکنون آن آشوب به وضوح این پیام را به ملت ایران داد که در ضیافت و مجالست هیولاهای ضد ایران، ایرانیان تنهای تنهایند و تنها با اتکا و اتحاد خود مانند ۴۰ سال گذشته می‌توانند بر مشکلات‌شان فائق آیند.
برخلاف ترفند دشمنان، برون‌ریخت عمق شوم‌اندیشی علیه ایران در آشوب اخیر حکومت و ملت را به یک هم‌افزائی مناسب می‌تواند برساند تا از فرصت مشارکت گسترده در انتخابات اسفند ماه نهایت بهره را ببرند و بار دیگر حامل این پیغام شوند:
ایران ملک مشاع ایرانیان است و این مُلک را به بها دهند نه بهانه!
بقول فردوسی:
دریغ‌ست ایران که ویران شود
کُنام پلنگان و شیران شود
#داریوش_سجادی

image_pdfدانلود pdf
1+

پاسخ دهید


+ 6 = 15