سخنرانی هالیوود و آخرالزمان، دانشگاه علوم پزشکی اراک

جلسه راس ساعت ۱۲:۳۰ با آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد سپس جناب آقای پور مسعود در ساعت ۱۲:۴۵ به ایراد سخن پرداخت.

ایشان با ارائه یک تعریف از غرب و بحث مدیا کراسی و سلطه رسانه بر جهان به بررسی ابعاد این موضوع پرداختند

سپس با ارائه تعریف از هالیوود و اشاره به این که در حال حاضر هالیوود یه بنگاه تولید ایدئولوژی است اهمیت هجمه نرم دشمن را خاطر نشان کردند

در ادامه بحث با پرداختن به مساله قدرت نرم و ارائه تعریفی جامع از قدرت نرم خاطر نشان کردند: ((قدرت نرم عبارت است تحمیل اراده خود بر دیگری با روش ارضایی اغنایی))

سپس به بحث هالیوود و انواع آخرالزمان هالیوودی و به نقد و بررسی اجمالی چند فیلم پرداختند

3+

پاسخ دهید


− 4 = 1