سبد غذایی رییس جمهورمون چیه؟؟

#سبد_غذایی رییس جمهورمون چیه؟؟

🔺سوء مدیریت و فقر کالری در کشور
سه نهاد مهم در کشور overlap شدند…

#پرستو_مروجی
#کانال_رسمی_موسسه_پژوهشی_یاسین_عصر
لینک در ایتا👇
http://eitaa.com/joinchat/787611652C944ad0e6a9

در سروش👇
https://sapp.ir/yasinasr

3+

پاسخ دهید


9 × 8 =