رابطه فانتزی | آنچه من باید بدانم!

فانتزی

زنای ذهنی/ رابطه ی فانتزی

اگر شخصی در ذهن خود با شخص نامحرمی رابطه ای عاطفی یا جنسی برقرار کند زنای ذهنی است یا بهتر است اینطور توضیح داد که اگر زن یا شوهری در حین ارتباط جنسی به شخص نامحرمی فکر کند و همسر در این رابطه فاکتور گرفته شود هم در حیطه ی زنای ذهنی است.
سطوح مختلفی دارد من جمله میشود گفت: حتی اگر شخصی همسر نداشته باشد با خواندن کتاب یا دیدن فیلم یا کلیپی تحریک شود ،ناخودآگاه در ذهن خود همان صحنه را تصویر سازی میکند و متاسفانه نیاز خود را ارضاء میکند،این تصاویر در ذهن ناخودآگاه فرد ثبت میشود و فرد ناخواسته آسیب زا میشود یکی از آسیب هایی ک جبران ناپذیر است،آینده ی زناشویی اوست، فرد آسیب دیده نمی تواند در رابطه با همسرش ارضاء شود و دست به دامن تصورات دوره ی مجردی خود میشود.
اولین آسیب نارضایتی همسر است و مجادله ی همسران آغاز میشود و فرد از تامین روانی همسرش باز می ماند.
(توضیح:در مورد زنای ذهنی جناب دکتر عباسی کامل شرح داده اند،علت آوردن این مطلب برای روشن شدن ذهن خوانندگان است برای ادامه ی قسمت ها)
رابطه ی فانتزی

متاسفانه مدتهاست واژه ی( فانتزی) به دایره لغات ما افزوده شده است و در شبکه های اجتماعی با این سوال بسیار مواجه شده ایم«فانتزی شما چیست؟»

چرا با این سوال باید به دنبال فانتزی های خود بگردیم؟!!از خود می پرسم…فانتزی من چیست؟؟

ذهن دست به پردازش اطلاعات در این زمینه میزند،فانتزی یعنی:هر چیز غیر واقعی و تخیلی که در دنیای واقعی افراد جایی ندارد.
در یک کلام بگویم:«هر کاری که نمیتوانیم، جوازش رو نداریم، یا ناتوانیم در دنیای فانتزی به آن میرسیم.»
بحث مفصل فانتزی مدتی است که به رابطه ی زنا شویی کشیده شده است.
قدرت ذهن در دنیای فانتزی انسانها را کنار هم قرار میدهد و هر کمبودی را به نوعی جبران میکند، اگر شخص ضعیفی هستید در این دنیا میشوید رستم!
روان شناسان غربی و غرب زده میگویند:« فانتزی جنسی (فیتیش) تا زمانی که ضربه ای به کسی وارد نکند مشکلی ندارد»
این نتیجه گیری کاملا اشتباه است، نگاه ابزارمند هر انسانی را می آزارد زیرا با تصورات مختلف فرد تحریک میشود و همسر از نظر عاطفی و روانی تامین نمیشود…
اولین آسیب دور شدن فرد از دنیای واقعی است زیرا انسان ذاتا از اینکه در همه ی زمینه ها توانمند باشد لذت میبرد. آسیب های دیگر : خستگی روانی، دور شدن از اصل و ذات خویش، در این دنیا خدا جایی ندارد، این دنیا فقط انسان گراست، دین محور و اخلاق مند نیست…
پیشنهاد:« برای دنیای فانتزی خود تلاش نکنید زیرا دنیای واقعی خود را از دست خواهید داد.»
رنج جنسی

رنج جنسی از نارضایتی آغاز میشود. زمانیکه زوجین فیلم های غیراخلاقی میبینند یا فیلمی که در آن صحنه هایی از این دست فراوان دارد،متاسفانه مقایسه در ذهن فعال میشود و فرد ناخودآگاه خود را در رابطه ای میبیند که مایل است به آن ادامه دهد، غافل از آنکه در صورت ادامه ی آن آسیب ها آغاز میشود.

بدلیل آموزه های دینی و پس زمینه های مذهبی جنگ درونی و آزار ذهنی فرد را عصبی و پرخاشگر میکند.احساس گناه و دور شدن از ذات پاک،کلافگی می آورد و تلاش برای کنترل ناخودآگاه و خودآگاه در فرد زمینه ی درگیری های بین خیر و شر شکل میگیرد،
باید بپذیریم که المان های جنسی متفاوت است.اگر فرد قبل از ازدواج چنین صحنه هایی را

2+

یک نظر

پاسخ دهید


× 1 = 9