دو قطبی سازی هدف شبکه نفاق

دو قطبی

دو قطبی سازی هدف شبکه نفاق

کلیپ دو قطبی سازی هدف شبکه ی نفاق برشی از سخنان علیرضا پورمسعود تهیه شده در واحد رسانه موسسه پژوهشی یاسین عصر

 دو قطبی سازی هدف شبکه نفاق | دانلود

لینک در سایت روشنگری

3+

پاسخ دهید


+ 9 = 16