دورخیزهای تابلو ۱۴۰۰

علی لاریجانی: اگر FATF خلاف منافع ملی بود چرا سال ۸۶ تصویب کردید!!!

پرستو مروجی

4+

یک نظر

فقط دعا می کنم لاریجانی ریس جمهور نشه
اگر این ریس جمهور بشه عصر یلتسینگ داخل ایران اجرا میشه
مستند پرزینت اکتور سینما را نگاه کنید

0

پاسخ دهید


5 × = 20