دلبستگی

ابتدا تعریفی از دلبستگی ارائه میدهیم
💠دلبستگی یعنی؛ جو هیجانی حاکم بر روابط کودک با مراقب اش(اعم از مادر پرستاریا مربی کودک)
باید تاکید کنیم ک بهترین نوع دلبستگی دلبستگی میان مادر و کودک هست که نیروی انگیزشی دو طرفه ایجاد میکند
ک این انگیزه برای تعامل بسیار ضرورت دارد
✅چون در اینده کارکرد مهمی برای رشد شخصیت کودک دارد
در واقع دلبستگی حس امنیت برای کودک فراهم میکند
در ایجاد دلبستگی ها باید دقت کنیم مخصوصا مادران شاغل اگر کودک به مهد کودک میرود یا زمانی را در منزل مادربزرگ یا دیگر وابستگان سپری میکند نباید اجازه داد این دلبستگی ایجاد شده بین کودک و این مراقبان،باعث کمرنگی نقش والدین شود تا حدی ک کودک حرف پدر یا مادر را نادیده بگیرد
💠دقت شود فرایند دلبستگی با تکامل کودک و مادر تسهیل میشود و ✅مهم مقدار فعالیتی است ک باهم انجام میدهند نه مدت زمانی ک باهم طی میکنند.
بدانیدسلامت روانی و احساس سلامت فرد تا حد زیادی به کیفیت روابط و دلبستگی های او با دیگران بستگی دارد بنابراین باید مواظب بود فرزندمان دلبسته غریبه ها نشود چون فرد در فرایند دلبستگی دنبال صمیمت و عاطفه هست و نباید اجازه داد کودک با ارتباط های مکرر دچار الگوی رفتاری نامناسب شوند
✅حال باید چکار کرد❓

محبت به اندازه نسبت ب کودک و تا حدی ثبات در رفتار والدین میتواند دلبستگی در روابط والدین بیانجامد که این دلبستگی را (دلبستگی ایمن) میگوییم حتما کودکمان را از همصحبتی و ارتباط با غریبه ها منع کنیم.

🌼از میوه های زندگی مون مراقبت کنیم☺️

پرستو مروجی

image_pdfدانلود pdf
2+

پاسخ دهید


8 − = 5