درآکولای خاورمیانه!

کنگره «معامله قرن» با معرکه‌گردانی «کوشنر» داماد ترامپ در بحرین و بمنظور جمع آوری کمک مالی جهت سرمایه‌گذاری برای فلسطینیان سرزمین‌های اشغالی با حضورنمایندگان چند دولت عربی و شرکتها و نهادهای مالی در بحرین گشایش یافت.
آقایان! گداخانه راه انداخته‌اید!؟
صورت قضیه را درست نفهمیدید. صحبت از تکدی پول برای فلسطینیان نیست.
محل نزاع بر سر دزدیدن فلسطین است. دعوا بر سر رُبایش تاریخ و جغرافیای یک ملت است.
فلسطینی گدا نیست تا چشم انتظار بنده‌نوازی مُشتی عرب پولدار و بی‌غیرت و آمریکا پرست باشد.
فلسطینی پول نمیخاد! شرف بسرقت رفته و وطن به مسلخ رفته‌اش را میخاد.
درد فلسطینی تجارت نیست، عدالت است!
اصلا «فلسطین» هم به کنار! صورت مسئله رو غلط تعریف کردین آقای کوشنر!
محل مناقشه موجودیت نامشروع اسرائیله ! دستور کار «ریشه کن کردن» غده بدخیم سرطانی صهیونیسم و نابودی یک راهزن و جنایتکار و حکومتی فاشیستی است که مانند بختک روی خاورمیانه افتاده و ۷۰ سال است که مانند خون‌آشام در حال تغذیه از خون مسلمانان است.
#داریوش_سجادی

1+

پاسخ دهید


− 7 = 2