دختر ایرانی و محدودیت اجتماعی |علیرضا پورمسعود

دانلود سخنرانی علیرضا پورمسعود با موضوع :

دختر ایرانی و محدودیت های اجتماعی در ۲۰ تیرماه ۱۳۹۷ در جمع کارکنان بیمه آسیا

سرفصل های مطرح شده در این جلسه

 

  • فطرت و حیا
  • فردی و اجتماعی بودن پوشش و حجاب در زن و مرد
  • بررسی عفاف گرایی در غرب
  • آشنایی با جنبش خویشتن داری جنسی در غرب
  • بررسی بحث حجاب اختیاری و اجباری

 

دانلـــــــود فایل صوتی

31+

پاسخ دهید


+ 1 = 10