جنگ سایبری |دانلود

جنگ سایبری

دانلود کلیپ جنگ سایبری

این کلیپ به مساله کنترل ذهن و ترور فرهنگی و شخصیتی می پردازد که با استفاده از تکنیک های رسانه ای و تاکتیک های اصول عملیات روانی مخاطب را مجبور به پذیرش مطلبی کذب می کند که به عبارت بهتر مطالب مورد نظر خود را به مخاطب القا می کند و مخاطب بدلیل قرار گرفتن در حمله مستقیم دشمن بی آنکه خود متوجه بشود مطلب را کاملا میپذیرد و خود مانند یک نیروی دشمن به اشتراک و دامن زدن مطلب مورد نظر مشغول می شود

تهیه شده در واحد رسانه موسسه پژوهشی یاسین عصر

========================

کانال رسمی موسسه پژوهشی یاسین عصر

========================

لینـــــــــــــــــک دانلــــــــــــــود جنگ سایبری

=======================

 

5+

2 نظر

پاسخ دهید


2 + 7 =