تُف!

مهدی پرپنچی یکی از کارمندان استخدامی تلویزیون دولتی بی بی سی فارسی طی توئیتی ابراز لحیه فرموده و به استناد برخی حیوان آزاری ها در ایران بصورت پکیجی فتوای توحش ملت ایران را صادر فرموده اند:

کارمند مزبور نوشته اند:

به بیشتر از ۲۰ کشور سفر کرده ام از ترکیه و کوبا و لبنان گرفته تا آمریکا و آلمان و فرانسه. در همه این کشورها حیوانات از ارج و قرب و احترام برخوردارند. بر اساس مشاهدات شخصی و با تاسف می گویم میزان بی رحمی به حیوانات در جامعه ای که من در آن بزرگ شدم با هیچ جا قابل قیاس نیست.

حسب اطلاع «پرپنچی مزبور» اینجانب نیز به بیش از ۵۰ کشور دنیا سفر کرده ام و «سوای فتوای مشارالیه» در این میان ایران را دُردانه کشوری یافتم که خاکش عطفینه مُحیرالعقولی است و توان زائش و پردازش «خائن و خادم» را هم زمان و توامان عهده داری می کند.

صرف نظر از «توحش مفروض انگاشته» آن ملوث به «بی بی سی» گریزی از این واقعیت نمی توان داشت که ایرانیان یگانه مردمانی اند که علی رغم تقدیم دُردانگانی به تاریخ بشریت همچون صدها و هزاران «محسن حججی» هم زمان این استعداد نیز نزد جمیعی از هم وطنان شان محفوظ هست که می توانند با کمترین شرم و آزرمی مواجب بگیر اجنبی شده و شربت خیانت به ملت شان را با حلاوت هورت بکشند!

پیش از پرپنچی مزبور «منظرپور مزبورتری» از میانه همین بی بی سی چیان تشریف داشتند که مانند امروز این پرپنچی تنزه طلبانه با مُنتشای فضیلت انگاره و پوزیشن ملی گرایانه، حُریت و شرافت «ستار خان» ما ایرانیان را بهانه قرار داده بود تا مذبوحانه اشک تمساح برای شرافت و حریت ایرانی بیافشاند!

در همان تاریخ خدمت ایشان معروض داشتم:

بزرگوارانا! شولای این شرافت به شما نمی آید و این خلعت بر قامت ناراست تان زار می زند!

ستار خان «ما» همان دُردانه ای بود که تن به ذلت التجاء به اجنبی نداد و در پاسخ به جنرال قنسول روسیه که پیشنهاد امان نامه دولت روس را به ایشان داد گفت:

««من در زیر بیدق جناب ابوالفضل العباس علیه السلام و بیدق ایرانم، بیدق شما به من لازم نیست، و من ابداً تابع ظلم و استبداد نخواهم شد»»

این در حالی است شما بی مقداران سالهاست با اخذ پاسپورت انگلیسی و کسب تابعیت بریتانیای کبیر و قرائت سوگند وفاداری به علیا حضرت ملکه!!! و کسب مواجب از دولت فخیمه!!! مشغول رتق و فتق و تامین لوازم کسب و حفظ و بسط و تعمیق «غرور ملی و افتخارات ایرانی» تان زیر بیرق اجنبی اید!  

متن کامل در لینک روبرو – https://bit.ly/2J3twR6

جناب پرپنچی ـ ایرانیان را گوساله انگاشتید!؟ بیش از ۵۰ کشور را گشته ام و در جمیع کشورها ملت شان بر صورت خائن «تُف» می اندازند!

این بمعنای نفی مذمت حیوان آزاری نیست اما مذمت اصلی ناظر بر آن حیوانات دو پائی است که مفتخر به اشرف مخلوقات اند و هیچ بوئی از شرف و انسانیت نبرده اند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داریوش سجادی – آمریکا
https://t.me/joinchat/AAAAADu67x7SA2kJ7qFuRQ

image_pdfدانلود pdf
1+

پاسخ دهید


3 + = 5