ترمینولوژی قیام ۱۵ خرداد

🔹پاسخ به ادعای محمد_رضا پهلوی در مورد اینکه:( انقلابیون قیام #۱۵_خرداد برای قدرت گرفتن از عناصر خارجی پول میگرفتند؟ یا حمایت مالی میشدند)
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
میخواهیم به بخشی از تاریخ انقلاب گریزی بزنیم و تحلیلی داشته باشیم که بسیار پررنگ است اما تحلیل های آکادمیکِ اندکی دارد.
پس نگاهی ترمینولوژی قیام  ۱۵ خرداد سال ۴۲ که اولین تاریخ نوشت انقلاب است خواهیم داشت.انقلابی که ۱۵ سال بعد در سال ۵۷ به ثمر نشست.
🔹دو عامل اصلی،بازوهای محرکِ آغازین انقلاب بودند.
۱) روحانیت⬅️ نقشِ رهبری و پیش برنده و مدیریت توده های مردمی را بر عهده داشتند.
۱) بازاریان ⬅️ با تشکیل دادن کمیته های رفاهی که حدود ۴۵ کمیته در شهرهای مختلف بود از خانواده های؛ زندانیانِ سیاسی، شهدای #۱۵_خرداد و تهیه ی نوارهای سخنرانی و پوسترها.. حمایت مالی میکردند.
در کنار این دو عامل اصلی، بدنه ی توده های مردم را هم در نظر بگیرید.

و اما سوال اصلی👇
🔸آیا انقلابیون به گفته ی #محمد_رضا_پهلوی برای قدرت گرفتن از عناصر خارجی حمایت مالی میشدند؟
با نگاهی به مطبوعات همان سالها #محمد_رضا_پهلوی مدعی شده بود که انقلابیون از « جمال عبدالناصر*» برای شورش های خیابانی پول گرفته بودند؟
🔹 سوال اینست که؛ هدفِ پهلوی از هایلایت کردن نام « جمال عبدالناصر» در آن سالها چه بوده است؟
🔸با ۴ دلیل عمده ادعای مطرح شده را رد میکنم👇
۱) سال ۱۳۴۲ اوجِ قدرت عبدالناصر بود و مروجِ « ناصریسم»
∆ ناصریسم؛ یک جنبش ایدئولوژیک در جهان عرب بود و بشدت بر هویت عربی منطقه تاکید داشت.
پس عبدالناصر یک خطر بزرگ هم برای ایران بود و هم برای هم پیمانش یعنی اسرائیل ،زیرا هر دو حکومت غیرعرب بودند ،به همین خاطر توپ رو باید تو زمین عرب ها می انداخت که عدم کفایت خودش را کاور کند.
۲) با ایجاد تفرقه بین مذاهب شیعه و سنی سعی در مدیریت توده ی مردم داشت طوری که #محمد_رضا_پهلوی تاکید کرده بود(مردم و روحانیت از عبدالناصری پول گرفتند که هم سنی مذهب است و هم حکومتی سنی را اداره میکند)
۳) با ایجاد اختلاف بین روحانیت شیعه وعمدا جریحه دار کردنِ بازاریان که هزینه های مالی زیادی را پرداخت کرده بودند سعی بر بی اثر نشان دادنِ ابعاد قیام #۱۵_خرداد داشت تا از این کانال بتواند ‌بین بازاریان وروحانیت زاویه ایجاد کند.
۴) در نهایت خدمتتون عرض کنم که:« کل ماجرا چیزی جزء ضعفِ تئوریک مشاورانِ پهلوی نبوده و نیست».
* ( جمال عبدالناصر؛ دومین رئیس جمهور مصر بود و تا هنگام مرگ ۱۴ سال قدرت داشت.)

پرستو مروجی

image_pdfدانلود pdf
8+

پاسخ دهید


8 × = 64